Uitgifte brochure over zelfdoding niet strafbaar

Justitie kan niets ondernemen tegen de publikatie van de brochure Begeleiding van mensen met een doodswens van een groep humanistische raadslieden, verenigd in stichting De Einder....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Uitgifte van de brochure is niet strafbaar, schrijven de D66-ministers Sorgdrager van Justitie en Borst van Volksgezondheid in antwoord op vragen van het CDA-kamerlid Van der Burg: 'De inhoud van de brochure wordt beschermd door de in de Grondwet gewaarborgde vrijheid van meningsuiting.'

Strafbaar is het opzettelijk aanzetten tot zelfmoord, het behulpzaam zijn bij zelfdoding, of het verschaffen van de middelen voor zelfdoding. Pas als in een concreet geval kan worden aangetoond dat het overlijden van een persoon 'het rechtstreekse gevolg' is van de publikatie van De Einder, kan deze stichting worden vervolgd, menen Sorgdrager en Borst.

De bewindslieden betreuren de uitgifte van de brochure. De handelingen volgens de beschreven methode brengen grote risico's met zich mee en kunnen, als de dood niet intreedt, blijvende schade opleveren voor de betrokkenen.

Eerder deze maand zei de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie om soortgelijke redenen ongelukkig te zijn met de publikatie van De Einder. J. Hilarius van deze stichting begrijpt de commotie niet, omdat in Nederland al geruime tijd boeken te koop zijn waarin de plastic-zakmethode gedetailleerd wordt beschreven.

Meer over