Uitgezette vreemdeling zit in Ulrum

De uitgezette Libische vreemdeling Khalil Munder, die tijdens de brand gevangen zat in het detentiecentrum op Schiphol, verblijft tegen zijn zin in een asielcentrum in Ulrum...

Volgens de marechaussee werd Munder enkele uren na de brand ‘met vlucht KL 573 uit Nederland verwijderd’. In werkelijkheid werd hij echter overgebracht naar de detentieboot in Rotterdam, waar hij op 29 november wegens ‘ordeverstoring’ werd geïsoleerd. Later werd hij overgeplaatst naar Ulrum, waar hij op zijn uitzetting wacht, ook al heeft hij papieren waarin staat dat hij reeds uitgezet is.

Meer over