‘Uitdagend’ gedrag in Beieren werd Bruno Flodder fataal

Was hij in de war? Was hij slecht opgevoed – net als zijn moeder en zijn in Italië verblijvende broertje? Of was hij alleen maar behept met een sterk jachtinstinct...

Van onze correspondent Sander van Walsum

En zo geschiedde op de vroege maandagochtend. Na een achtervolging van vele weken, en een paar uur nadat Bruno werd ‘vrijgegeven voor afschot’, kreeg een overmacht van jagers hem eindelijk in het vizier.

De tweejarige beer, telg van een familie Flodder-achtig geslacht dat in de Italiaanse Dolomieten werd uitgezet, is op 4 mei voor het eerst buiten zijn biotoop gesignaleerd. Hierop volgde een zwerftocht die dwars door Oostenrijk, naar Beieren, terug naar Oostenrijk en weer naar Beieren voerde.

Onderweg vergreep Bruno zich aan schapen, duiven, diverse beienkorven, hazen en de inhoud van voedselcontainers en vuilnisbakken. Zijn schroom om mensen te benaderen, nam gaandeweg af. Bijna twee weken geleden, tijdens de WK-wedstrijd Mexico-Angola, wandelde hij – bijna uitdagend, aldus een ooggetuige – door het dorp Kochel am See, om uiteindelijk ter hoogte van het plaatselijke politiebureau plaats ter nemen aan de voet van een lantaarnpaal.

Uit dit voor beren ongewone gedrag meenden deskundigen te kunnen opmaken dat Bruno niet bang is voor mensen, en mogelijk zelfs hun gezelschap zoekt. Daarbij komt het, aldus berenkenner Alfred Brehm in een uit 1927 daterend standaardwerk, in de regel tot schermutselingen. Want zijn goedmoedige voorkomen is bedrieglijk. ‘Tot werkelijke vriendschap met de mens is hij niet in staat’, schreef Brehhm. Daarvoor ontbreekt het hem aan gezeglijkheid en ‘geestelijke begaafdheid’.

Vandaar dat de bewoners van Beieren zich 170 jaar geleden ingenomen toonden met het uitsterven van de bruine beer in hun leefomgeving. Maar voor hun nazaten is hij identiek geworden met de vriendelijke beer uit fabels en stripverhalen. Zij hebben zich dan ook krachtig verzet tegen de degradatie van Bruno tot risicobeer, en tegen de verstrekking van de afschotvergunning aan Finse jagers die werden overgevlogen om het dier te vangen dan wel te doden.

Scholieren zijn vorige week met een handtekeningenactie voor Bruno op de bres gesprongen. Dierenactivisten hadden zich als beren willen verkleden om de jagers in verwarring te brengen. Dit actiemodel is echter onbeproefd gebleven: Bruno was al geveld voor zijn gekostumeerde medestanders zich over de Beierse Alpen hadden verspreid.

Meer over