U-pagina

Knoops vs Obama

Had de Volkskrant Knoops niet even moeten waarschuwen dat hij een beginnersblunder maakt in zijn stuk over Obama die recht tot speelbal van politiek maakt (Opinie & Debat, 6 mei).

Knoops op zijn bekende linkse-rakker toer probeert, from the horse's mouth, een juridisch punt tegen Obama te maken. Die zou zelf letterlijk gezegd hebben dat Bin Laden na, en niet tijdens het vuurgevecht gedood was.

Helaas voor hoogleraar Knoops is zijn Engels niet onder het beginners-niveau gebleven. After a firefight they killed Osama betekent in standaard Engels gewoon dat er een vuurgevecht is geweest dat tot de dood van de man heeft geleid. De Volkskrant had de arme kerel even moeten behoeden voor zo'n beginnersfout. Maar ja, het klinkt leuk als een Hollandse jongen zo wakker is dat hij de Amerikanen in hun eigen woorden vangt.

Wiel Eggen, Amsterdam

Complottheorie

Wordt het zo langzamerhand niet tijd om de complottheorie met andere ogen te bekijken?

Het toneelstuk van de afgelopen week doet het ergste vermoeden. Al jaren geleden sijpelden er berichten door van het overlijden van Bin Laden aan een ernstige nierziekte.

Worden wij niet als inzichtloze burgers beschouwd, die door herhaalde zogenaamde bewijzen op een verkeerd been worden gezet?

Barbara de Graaf, Barchem

Osama

De kop van de slang afgehakt (Voorpagina, 3 mei)? Deze slang heeft duizend koppen!

Heleen de Vries, Zierikzee

Pindakaasvloer

Onze overheid is voornemens flink te korten op de kunst- en cultuursector. Dat stuit op verzet. Verzet door kunst- en cultuurliefhebbers, maar vooral uit de sector zelf. En terecht. Kunst en cultuur staan symbool voor beschaving.

Maar een half miljoen voor een vloer vol pindakaas (V, 6 mei)? Dat geld had beter besteed kunnen worden aan medewerkers van een kinderdagverblijf (hoeveel jaarsalarissen voor een medewerker).

Kunnen ze mooi al die pindakaas op de broodjes van kindertjes smeren, die weten daar wel raad mee. Zelfs Bert en Ernie weten dat pindakaas op een boterham hoort en dat pindakaas op de vloer smeren gewoon knoeien is. Daar krijg je geen half miljoen voor, wel een slabbetje.

Het is een aanfluiting voor de sector. Ik ga er dan ook maar vanuit dat Museum Boijmans Van Beuningen volledig op eigen benen staat. Anders is zo'n plakkaat pindakaas maar moeilijk weg te slikken.

Casper de Vries, Haarlem

Versterking vakdocenten

Van Vree pleit terecht voor een versterking van de positie van de vakdocenten in het hbo door hun de wettelijke bevoegdheid toe te kennen over de vakinhoud, de toelating, de toetsing en de examinering (O&D, 5 mei).

Zo wordt voorkomen dat managers de inhoud van het onderwijs gaan bepalen. Om langs deze weg de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren, zal dan echter wel eerst de kwaliteit van het docententeam zelf weer op orde moeten worden gebracht.

In de loop er tijd zijn veel eerste- graads docenten uit het hbo verdwenen en vervangen door ongekwalificeerd personeel. Ook zijn veel gespecialiseerde vakken verdwenen en opgegaan in vage kennisgehelen.

In mijn dagen als directielid van een hbo-opleiding had ik mij te houden aan een tabel met per opleiding voorgeschreven vakken en bij het aanstellen van docenten had ik mij te houden aan het bevoegdhedenbesluit van het ministerie van Onderwijs.

Slechts de inspectie kon daar volgens wel omschreven criteria een uitzondering op toestaan voor personen met bijzondere kwaliteiten doch niet in het bezit van een onderwijsbevoegdheid. Terugkeer naar deze situatie lijkt mij een goed middel om de kwaliteit van het docententeam weer op orde te brengen.

Peter van Vugt, Maastricht

Partijlid

Geert Wilders twitterde dat hij hoopte dat veel andere PVV'ers net als hij op 4 mei de PVV gingen representeren op de Dam.

Maar eehh, beste Geert: er is toch maar één PVV-lid? Lijd je misschien aan multi personality syndrome? Zie je je bodyguards soms al als onderdeel van je eigen lichaam? Of is er al sprake van de Heilige Drievuldigheid; 'Geert de Vader, Geert de Zoon en Geert de Heilige Geest'? Pasen is voorbij meneer Wilders: één ei is weer gewoon één ei. Zullen we afspreken voortaan nooit meer de meervoudsvorm gebruiken voor PVV'er?

K. Hoogmoed, Castricum

Monarchie

In de Volkskrant (Ten eerste, 30 april) stond: 'Het Limburgse dorp Thorn verandert op 30 april tijdens het bezoek van koningin Beatrix in een fort. Op straat 1.300 agenten, op elke hoek een camera. Totale kosten: 700 duizend euro.'

De onvoorstelbare waanzin van de monarchie ten top.

Gerhard Elferink, Rhenen

Waxinelichtjeshouder

In de keukenla vond mijn vrouw zo'n ouderwets glazen waxinelichthoudertje. Ik heb het gewogen op een brievenweger: geen 600 gram, maar 58 gram. Niet niks misschien, maar bijna niks.

F.W. Steutel, Eindhoven

Sheila Sitalsing

Heb de nieuwe columniste, althans vrij nieuw, met de nodige argwaan gevolgd. Gaandeweg kreeg ik echter enig vertrouwen en na haar genadeloze column over de Heer van Stand P.H. Donner kan ze niet meer stuk (Ten eerste, 6 mei).

En die ene zin, 'de overenthousiaste declaraties van de politietop', maakt dat ik de komende week met opgeruimd gemoed in het leven sta.

J. van den Burg, Deventer

Donners' WOB-ballon

Minister Donner wil de werking van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) beperken. Zijn voorstel heeft een principiële en een praktische invalshoek. Het principiële punt is of je moet willen weten hoe de slager zijn worsten maakt (argument Donner), of dat je de macht niet genoeg kunt controleren (Sheila Sitalsing in haar column). Ik schaar mij aan de zijde van laatstgenoemde. Al weet ik uit de praktijk dat de prijs daarvoor aanzienlijk is.

De behandeling van de verzoeken die op grond van de WOB worden ingediend, vergt forse ambtelijke capaciteit. En dat raakt de praktische kant van het voorstel van Donner. Het is namelijk ook een bezuinigingsvoorstel. Het kabinet wil op ambtenaren bezuinigen, maar slaagt er maar moeilijk in de taken te benoemen die daardoor moeten vervallen. Donner doet een poging.

De reacties op zijn voorstel zijn overwegend negatief. Het toont aan in welke spagaat het kabinet zich bevindt. Wel ontslagen aanzeggen, maar nauwelijks taken kunnen schrappen. Ik zou de nieren van het kabinet nog wel eens willen proeven bij andere onderwerpen die, net als de WOB, ambtelijke capaciteitsvreters zijn.

Zoals de uitvoering van het aanbestedingsrecht, de omvang van het (financiële) toezicht en het stellen van vragen door volksvertegenwoordigers. Enkele onderwerpen, die allemaal bijdragen aan het functioneren van onze rechtsstaat, maar veel capaciteit vergen. Waarop pas kan worden bezuinigd als is vastgesteld dat de uitvoering wel een onsje minder kan. Ik ben benieuwd of het kabinet dat durft voor te stellen, na de WOB-ballon van Donner.

Jan van den Heuvel, Leiderdorp

Speelgoedwapens

Rond Koninginnedag en 4 & 5 mei zijn er door het hele land weer kermissen die als prijs veelal speelgoedwapens hebben. Zeker voor 4 & 5 mei vind ik dat zeer ongepast, want in zekere zin is dit ook een moment waarop we ons eraan herinneren dat oorlog slecht is.

Toevallig las ik precies in deze tijd het stuk En toen was jij dood (Magazine, 9 april). Volgens het stuk vinden de meeste vaders speelgoedwapens leuk en is dat een oorzaak dat het speelgoed er toch komt.

Kennelijk ben ik dan geen doorsnee vader, want dat speelgoed komt er bij ons niet in. Punt uit. Wanneer het ter sprake komt leggen wij telkens weer uit waarom.

Mensen die beweren dat ze tevergeefs geprobeerd hebben dit soort speelgoed buiten de deur te houden, houden vooral zichzelf voor de gek en bewijzen de maatschappij daar een slechte dienst mee. 'Geweld zit in de mens' wordt fotograaf Van der Bent geciteerd. Dat mag dan zo wezen en we mogen wezenlijk dan wel niet verschillen van mensen in Libië en Afghanistan, wij leven in een land waar we niet zo hoeven zijn.

Dan moeten we als ouders echter wel het lef en doorzettingsvermogen hebben om onze kinderen echt anders op te voeden. Onze kinderen zijn de toekomst, geef ze het goede voorbeeld.

Michiel van Otegem, Landsmeer

Wanhoopsdaad

Kijkend naar de Dodenherdenking op de Dam vroeg ik me af: zullen ze nu ook een bloem leggen op de plek waar die jongen zichzelf nog maar zo kort geleden in brand heeft gestoken?

De schreeuw van iemand die de weg kwijt was bracht meer verwarring dan de wanhoopsdaad van deze jongen.

Nel Rommets Rensmaag, Den Hoorn Texel

undefined

Meer over