U-pagina

Uri Rosenthal

In uw profiel op 24 november van minister Uri Rosenthal wordt aan het eind gesuggereerd dat hij, in tegenstelling tot sommige van zijn voorgangers zoals minister Ben Bot, op zijn departement niet geliefd is omdat hij niet 'een van ons' is. Ik vrees dat dat onjuist is.

Zo werd indertijd minister Van der Klaauw, oud-diplomaat - dus 'een van ons' en bovendien onomstotelijk een aardige man - op het departement niet bepaald gerespecteerd. Omdat hij geen effectieve minister was.

En zo ziet het er echt naar uit dat minister Rosenthal, op zijn beurt, het binnen zijn departement moeilijk heeft omdat men vindt dat hij tekortschiet in zijn sociale vaardigheden: zowel intern als extern.

Daan Rosenberg Polak voormalig diplomaat, Den Haag

Zwarte Piet

Frits Booy van de Stichting Sint Nicolaas Comité stelt (O&D, 24 november) dat zwarte dienaren rond 1850 vrijwillig dienden bij notabele Nederlanders. Cupido en Cedron waren twee van die (iets vroegere) dienaren. Ze werden door de West-Indische Compagnie cadeau gedaan aan Stadhouder Willem V (1751-1795) en dienden hem als kamerheren.

Koning Willem I kreeg in 1837 twee Afrikaanse prinsjes als onderpand uit Ghana. Geen van deze vier zwarte jonge mannen kwam vrijwillig naar Nederland en ze begonnen hun leven als bezit van verschillende Oranjes. In de loop van hun levens werden ze vrij.

Ik heb persoonlijk geen weet van witte mensen die als cadeau of onderpand over zee naar Nederland werden verscheept. De stelling dat er geen enkele relatie bestaat tussen Zwarte Piet en een slaaf is simpelweg niet juist.

Roelof Jan Minneboo, Amsterdam

Bekkenbodem

In het artikel van Ellen de Visser (wetenschap, 19 november) over kunststof in de vrouwelijke bekkenbodem, lees ik dat gynaecoloog Fred Milani verkondigt dat vrouwen voortaan uitgebreid dienen te worden geïnformeerd en ook over de alternatieven dienen te worden ingelicht.

De Nederlandse wet schrijft echter al zestien jaar voor dat dit dient te gebeuren. Dat onze gynaecologen van plan zijn dit 'voortaan' pas te gaan doen is voor veel vrouwen te laat en grenst voor mijn gevoel aan het criminele. Staan gynaecologen soms boven de wet?

Als de vrouwenartsen zich vanaf de invoering van deze wet aan hun wettelijke informatieverplichting hadden gehouden, had het grootste deel van de getroffen vrouwen helemaal geen toestemming gegeven voor opereren mét implantaat, op zo'n delicate locatie. Daarbij was de ingreep nog maar net geïntroduceerd en waren de gevolgen niet eens bekend.

Verderop in het artikel beweert Milani dat de beroepsgroep bovendien vanaf begin volgend jaar de complicaties wil gaan bijhouden in een speciale landelijke registratie. Bovendien? Wil gaan bijhouden? Dit klinkt alsof het een gunst betreft. Ook hier zijn de gynaecologen zwaar in gebreke gebleven.

De complicaties hadden vanaf het begin al moeten worden bijgehouden en behoren te worden doorgegeven aan de fabrikant. Zo zijn de regels in ons land.

De fabrikant heeft op zijn beurt een meldingsplicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hoe kan de inspectie een vinger aan de pols houden als er niets is geregistreerd? En wie gaat al die arme vrouwen helpen die soms levenslang zijn opgezadeld met ernstige beperkingen?

M. Smit, Helmond

Arabische Lente

Verbazingwekkend, om vast te houden aan de term Arabische Lente, zoals ook vrijdag weer in de berichtgeving over Jemen. Van die lente is pas sprake op Arabische Rokjesdag.

Vittorio Busato, Amsterdam

Oman

In de krant wordt in het artikel over Oman (Binnenland) dit sultanaat een 'staatje' genoemd. Dit staatje heeft een oppervlakte van 309 duizend vierkante kilometer en is daarmee ca. zeven keer zo groot als Nederland. Het inwoneraantal is met ongeveer drieënhalf miljoen weliswaar een stuk geringer, maar rechtvaardigt het gebruik van het verkleinwoord nog steeds niet.

Piet Vermeer, Amsterdam

Geert

Geachte heer Fennema, het heeft even geduurd maar uiteindelijk bent u nu toch blijkbaar ook van mening dat Blonde Geert gevaarlijk - 'erger dan schunnig' - is (O&D, 22 november). Toch vindt u zijn 'oproep om de Turkse president niet te ontvangen' wel sympathiek, omdat daarin het 'morele universalisme' zo sterk doorklinkt.

Dat begrijp ik nou niet zo goed. Even daarvoor heeft u beweerd dat 'het morele universalisme van het christendom, van de islam, maar ook dat van de Jacobijnen en de socialisten, de wereldvrede vaak bedreigd heeft'.

Maar het morele universalisme van Geert vindt u kennelijk wel 'sympathiek'. Wat is daar het verschil?

Piet de Kort, Boxmeer

undefined

Meer over