Twijfel over motieven Oesmanov

Zijn de Nederlanders het grote brein achter een Russische coup bij Corus? Aad van der Velden vertrok vlak na de fusie met knetterende ruzie....

Van onze correspondent Peter de Waard

Aad van der Velden was het niet eens met het tempo van de reorganisaties bij de Britse staalbedrijven van Corus. Nu duikt zijn naam ineens op als pion in een machtsspel van een Russische grootaandeelhouder. 'Wij hebben geen contact met aandeelhouders. Maar de naam van Van der Velden heeft ons ook hogelijk verrast', bekent voorzitter Frits van Wieringen van de centrale ondernemingsraad.

Van der Velden maakt sinds zijn vertrek deel uit van een netwerk van voormalig Hoogovens-bestuurders die ontevreden zijn over de gang van zaken na de fusie van de twee staalbedrijven. Ook Leo Berndsen en Olivier van Royen horen tot dit informele clubje, dat eerder een stokje stak voor de verkoop van de aluminiumdivisie.

Onduidelijk is of ook Van Royen en Berndsen contacten hebben met Oesmanov of dat Van der Velden als enige samenspant met de Rus. Berndsen en Van Royen waren vrijdag niet voor commentaar bereikbaar. Oesmanovs vertegenwoordiger Farhad Moshiri zegt dat 'de contacten tussen Van der Velden en Oesmanov door derden zijn gelegd. Maar Van der Velden zal volstrekt onafhankelijk zijn'. Hij ontkent dat hierover overleg is geweest met Berndsen. 'Maar we achten Berndsen heel hoog. Net als Van Royen. Ik ken hem en hij is een buitengewoon intelligente man.'

Tien jaar geleden zaten Berndsen en Van Royen aan de andere kant van de tafel. Als bestuursvoorzitter en commissaris van Nedlloyd verdedigden ze tijdens tumultueuze aandeelhoudersvergaderingen het Rotterdamse transportbedrijf met hand en tand tegen de als een barbaar en roofridder afgeschilderde Noorse reder Torstein Hagen, die een broertje dood had aan de traditionele Nederlandse vennootschapscultuur. Evenals Oesmanov had Hagen een aanzienlijk belang in het bedrijf gekocht en wilde hij een mannetje in de raad van commissarissen. En net als Oesmanov wilde Hagen veranderingen in het beleid: Nedlloyd moest zich richten op de lucratieve kernactiviteitenzoals zeetransport en de overige activiteiten afstoten.

Voorzitter Jim Leng van de Corus-board zei dat Berndsen zich niet met het geschil met de Russische aandeelhouder wil bemoeien. Hij vindt dat Londen het zelf maar met Oesmanov moet regelen.Van Wieringen geeft dezelfde boodschap. 'Wij vinden met hem dat er meer Nederlanders in het bestuur moeten. Maar we weten voor de rest niet wat we van Oesmanov moeten vinden. Hij heeft ijzererts en gas. En dat wil hij verkopen.' Of Oesmanov naast grotere saneringen in Engeland nog verdere plannen heeft het opblazen van de fusie? daar kan Van Wieringen ook alleen maar naar raden. Van der Velden hield ook alle kaarten voor zich. In een interview met Het Financieele Dagblad zei hij vooral te willen streven naar een betere relatie met de klanten.

Meer over