Twentestad-strijd naar laatste ronde

In Hengelo en Enschede worden de messen nog één keer vlijmscherp geslepen voor de laatste ronde in het gevecht om Twentestad....

Van onze verslaggever

Mac van Dinther

ARNHEM

Het kabinet heeft onlangs ingestemd met de plannen voor het samengaan van Hengelo, Enschede en Borne. De Tweede Kamer beslist naar verwachting in april of mei over de fusie die op 1 januari 2001 zijn beslag zou moeten krijgen. In de aanloop daarnaartoe halen voor- en tegenstanders nog één keer alles uit de kast.

Vooral de tegenstanders uit Hengelo roeren zich. De gemeente is bezig met een serie informatiebijeenkomsten waarop de bevolking te hoop loopt tegen Twentestad. Volgens het actiecomité 'Hengelo tegen Twentestad' hebben al elfduizend Hengeloërs een protestbriefkaart getekend. Een schamele driehonderd ondertekenaars zijn voor de fusie.

Het Hengelose gemeentebestuur gaat voorop in de strijd. Het actiecomité verstuurt zijn post in enveloppen met het logo van de gemeente. De regionale krant Tubantia meldde onlangs dat ambtenaren op het Hengelose gemeentehuis zo worden opgeslorpt door het verzet tegen de fusie, dat het gewone werk erbij inschiet.

Een uitnodiging van burgemeester J. Mans van Enschede voor 'constructief' overleg liep donderdag op niets uit. De Hengelose burgemeester Beelaerts van Blokland was verhinderd, en zijn vervanger liet weten dat Hengelo er alles aan zou doen om de fusieplannen afgeblazen te krijgen.

Op 12 en 13 februari mogen de leden van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken spitsroeden komen lopen in Twente. Twee weken later moet de anti-Twentestad-campagne in Hengelo zijn hoogtepunt krijgen ineen referendum dat tegelijk met de statenverkiezingen op 3 maart wordt gehouden. De gemeenteraad van Hengelo heeft daartoe deze week besloten.

In de al jaren slepende discussie over Twentestad worden allang geen nieuwe argumenten meer aangedragen. De voorstanders roepen dat Twentestad de regio 'op de kaart' zal zetten en extra geld uit Den Haag zal genereren. De tegenstanders zetten zich af tegen een grootschalige gemeente die verder van de burgers af staat.

Daarnaast spelen sentimenten een grote rol, met name in Hengelo dat van oudsher een beetje neerkijkt op het volksere Enschede. Het zijn deze emoties die het debat over Twentestad beheersen en hartstocht geven.

De scheidslijn tussen voor- en tegenstanders loopt grofweg tussen Enschede en Hengelo. Maar het echte beeld ligt genuanceerder. Ook in Hengelo zijn voorstanders te vinden. Met name het bedrijfsleven staat achter de fusiestad. En ook in Enschede bestaat oppositie.

PvdA-wethouder D. Buursink heeft gezegd te zullen aftreden als Twentestad er komt . De fractie van GroenLinks, SP en Enschede Nu in de Enschedese raad namen onlangs het initiatief tot de oprichting van een comité 'Enschede tegen Twentestad'. Volgens de initiatiefnemers wordt de discussie in Enschede over Twentestad doodgeslagen doordat burgemeester Mans (PvdA) de indruk wekt dat de race gelopen is.

Mans, een fervent voorstander van Twentestad, heeft een droom al moeten prijsgeven. Het is zo goed als uitgesloten dat Mans ooit burgemeester zal worden van zijn droomstad. Volgens een rijksregeling mogen burgemeesters van 58 jaar en ouder die betrokken zijn bij een gemeentelijke herindeling, niet solliciteren naar de post van burgemeester in de nieuwe gemeente. Voor Mans, precies 58, komt Twentestad hoe dan ook te laat.

Meer over