Twentestad dankzij senaat van de baan

Twentestad gaat niet door. Minister De Vries van Binnenlandse Zaken is dinsdag gezwicht voor de vernietigende kritiek van de Eerste Kamer op het wetsvoorstel voor de fusie van Hengelo, Enschede en Borne....

'Mensen voelen zich vaak meer senang in een kleine schaal dan in een grote', zo verwoordde D66-senator Terlouw de gevoelens van veel bewoners van de betrokken regio. Honderden actievoerders luisterden het debat in de Eerste Kamer op. Een grote meerderheid van de bewoners is tegen de fusie van de drie plaatsen tot Twentestad.

'Het grootste bezwaar is dat Enschede en Borne de bevolking niet hebben willen raadplegen', zei Terlouw. De oud-commissaris van de koningin in Gelderland wees op een bepaling in het Europees Handvest inzake lokale autonomie. 'Wijziging van plaatselijke gebiedsgrenzen worden niet aangebracht zonder vooraf de desbetreffende gemeenschappen te raadplegen.'

Twentestad is onderdeel van het regeerakkoord en vloeit voort uit een politieke afspraak die tijdens de vorige kabinetsperiode is gemaakt tussen coalitiepartijen PvdA, VVD en D66.

Vooral de PvdA is een warm voorstander. D66 en VVD voelen er weinig voor, maar de VVD hielp het wetsvoorstel in de Tweede Kamer toch aan een meerderheid, omdat de liberalen zich wilden houden aan de afspraken. Vooral het VVD-Kamerlid Kamp, ex-wethouder te Borculo (Achterhoek), leidde echter het 'ondergrondse' verzet tegen het wetsvoorstel.

Ex-minister Peper van Binnenlandse Zaken was een vurig voorstander van Twentestad. Hij was als ex-burgemeester van Rotterdam ook al gecharmeerd van regionale samenwerking in de vorm van een stadsprovincie. Maar de bevolking stemde dat plan via een referendum weg. De Vries, die Peper opvolgde na de bonnetjesaffaire, heeft veel minder affiniteit met het wetsvoorstel.

De Vries ging de afgelopen weken nog met de senatoren praten, om uit te zoeken hoe sterk het verzet was. Buitengewoon krachtig, bleek hem al snel. Maar hij vond dat Twentestad democra tisch, na een parlementair debat, ten grave moest worden gedragen.

De Vries deed het vlot. Hij had er nog geen drie kwartier voor nodig om Twentestad de nek om te draaien. Officieel gaat De Vries vrijdag het kabinet dringend adviseren het wetsvoorstel terug te nemen.

De irritatie in de Eerste Kamer over de gang van zaken was groot. Peper had de zaak onnodig lang gerekt, vonden de senatoren. 'Je wordt een tikje moe van het gedoe in Twente' (Terlouw), 'wachten, wachten, wachten, wij werden er soms erg opstandig van' (VVD'er Van den Broek-Laman Trip) en: 'ernstige bezwaren tegen de vertraging, bestuurlijk onacceptabel' (CDA).

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel is er nog niet helemaal gerust op dat de zaak-Twentestad nu is afgelopen: 'Het heeft er alle schijn van dat er nu eindelijk een einde komt aan de verlammende onzekerheid waarin bestuurlijk Twente al veel te lang verkeert.'

De Vries is nog niet klaar. Onderdeel van het wetsvoorstel is ook de herindeling van nog 23 andere gemeenten. Daarvoor is wel een meerderheid in de Eerste Kamer te vinden. De Vries maakt voor 'de versterking van de plattelandsgemeenten' een nieuw wetsvoorstel, dat hij snel bij de Tweede Kamer zal indienen.

Het CDA voelt ook weinig voor dat wetsvoorstel. De christen-democraten zien weinig in de Hof van Twente, de naam voor de samenvoeging van Stad Delden, Ambt Delden, Goor, Diepenheim en Markelo.

Meer over