Twente sterk verdeeld over plan voor stedenfusie

Er staan tachtig demonstranten tegen Twentestad voor het station in Hengelo, meldt de politie aan de bus Kamerleden die door Twente rijdt....

Van onze verslaggever

Mac van Dinther

TWENTE

De Tweede Kamer beslist eind april over de gemeentelijke herindeling in Twente. De leden van de Vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken toeren vrijdag met een bus door Twente om zich op de hoogte te stellen van het wel en wee rond de voorstellen.

De tocht heeft een hoog Koninginnedag-gehalte. Burgemeesters stappen in om gloedvolle betogen te houden over hun prachtige gemeente. In Delden, waar het carnaval al is uitgebroken, worden handtekeningen aangeboden tegen het samengaan met Markelo en Goor. In Deurningen staat een tractor op de weg met een spandoek: 'Handen af van Deurningen'. De boer schenkt commissievoorzitter D. de Cloe een borrel.

Het klapstuk van de dag is de voorgestelde fusie tussen Enschede, Hengelo en Borne tot Twentestad. Volgens het gemeentebestuur van Hengelo, dat zich fel verzet tegen dit plan, is de hele Hengelose bevolking - 80 duizend mensen - tegen een fusie met de buurstad.

Maar bij het station overhandigt het actiecomité Hengelo tegen Twentestad handtekeningen: 27.395 Hengeloënaren hebben tégen getekend, 839 mensen voor. En meer militante vormen van protest, zoals een blokkade van de bus, blijven uit.

Pas als de bus 's middags het terrein opdraait van het partycentrum waar de openbare inspraakronde wordt gehouden, staan zo'n honderd deels verklede en geschminkte Hengeloënaren klaar. De Kamerleden moeten spitsroeden lopen over een rode loper, maar de sfeer blijft beschaafd.

Ook tijdens de inspraakronde laait het vuur van verontwaardiging niet

echt op. De ruim honderd aanwezigen vullen de grote zaal niet eens voor de helft. Het aantal voor- en tegenstanders is in evenwicht.

De gemeente Enschede is sterk voor de fusie, evenals de Universiteit Twente, de Hogeschool en de Kamer van Koophandel. De universiteit en het bedrijfsleven hopen dat de uitstraling van Twentestad beter personeel zal lokken. Een student klaagt dat hij geen baan kan vinden

in Twente. In Twentestad zou dat, denkt hij, wél lukken. Het conservatorium verwacht van Twentestad een hoger cultureel niveau, dat niet door de aparte steden wordt bereikt. De Natuur- en Milieuraad hoopt op een beter milieubeleid.

De tegenstanders zitten vooral in Hengelo, onder aanvoering van burgemeester P. Beelaerts van Blokland. Hij vindt Twentestad geen oplossing voor de problemen van Twente en pleit voor samenwerking tussen Almelo, Enschede en Hengelo. Bestuurskundige prof. A. Hoogerwerf onderstreept dat groter vaak niet goedkoper en beter is, maar eerder duurder en slechter: 'Men denke aan de politiefusie.'

H. Broeken van het Platform Uitkeringsgerechtigden wijst op de grote verschillen tussen de twee steden. Hengelo is jaarlijks honderden guldens guller uitkeringsgerechtigden dan Enschede. 'Enschede moet eerst maar eens op hetzelfde niveau komen.'

Volgens Beelaerts van Blokland loopt de samenwerking tussen de twee steden nu vrij goed. Wethouder E. Helder van Enschede bestrijdt dat. Zo eindigt een Enschedese busbaan abrupt bij de grens met Hengelo. Een fietspad dat in Enschede geasfalteerd is, loopt in Hengelo vast in een zandpad.

Hij bezweert de Kamerleden de knoop door te hakken. 'Laat ons niet met lege handen achterblijven.' Is hij dan niet bang, vraagt SP-kamerlid A. Kant, dat het lastig kersen eten wordt met 80 duizend onwillige Hengeloënaren? Dat valt best mee, zegt Helder. Een licht boegeroep is zijn deel.

Meer over