Tweederde van gezinsvoogden faalt

Het werk van gezinsvoogden is niet erg succesvol. Met tweederde van de kinderen die door de rechter onder toezicht van een gezinsvoogd zijn gesteld, blijkt het na twee jaar nog even slecht of zelfs slechter te gaan dan voor die tijd....

Van onze verslaggeefster

Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van W. Slot, hoogleraar kinderbescherming aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in opdracht van Justitie.

Jaarlijks vindt de rechter in ongeveer 20 duizend gezinnen de opvoedingssituatie zo ongunstig voor kinderen, dat een ondertoezichtstelling (ots) wordt uitgesproken. Kinderen zijn onhandelbaar, ze worden mishandeld of ouders kunnen de opvoeding niet aan vanwege hun eigen problemen. Tweederde van de kinderen die een ots-maatregel kregen opgelegd, bleek uit huis te zijn geplaatst. De belangrijkste kritiek van de onderzoekers is dat de gezinsvoogden niet precies formuleren wat ze met hun bemoeienis met het kind nastreven. Gebrek aan deskundigheid wordt de voogden eveneens verweten. De onderzoekers erkennen dat het vak zwaar is en niet erg populair.

C. Kleingeld, directeur van stichting Vedivo, waarbij de gezinsvoogden zijn aangesloten, herkent de kritiek. Volgens hem is het voor het eerst zo helder onderzocht hoe effectief het werk van gezinsvoogden is. Kleingeld: 'Het belangrijkste streven van de gezinsvoogdij is dat kinderen bij hun ouders blijven wonen en dat de ouders gesteund worden in hun opvoedkundig handelen.'

Dat gezinsvoogden hun doelen vaak niet halen en niet altijd helder formuleren, heeft volgens hem vooral te maken met het gebrek aan tijd om gezinnen te begeleiden. 'Gezinsvoogden worden er terughoudend in dingen te beloven die door tijdgebrek niet haalbaar zijn.'

Kleingeld erkent dat ook gebrek aan deskundigheid debet kan zijn aan de geringe successen. 'De basisopleiding kan verbeteren. En de instellingen moeten gezinsvoogden continu bijspijkeren.'

Vorig jaar kreeg de gezinsvoogdij extra geld om meer personeel aan te trekken. Kleingeld: 'We willen de werklast per voogd verkleinen, zodat ze meer zelf in de gezinnen kunnen zijn en niet alleen achter het bureau zitten. Dat zal ook het grote verloop onder personeel verkleinen. Dat is vooral in de Randstad dramatisch.'

Meer over