Nieuws

Tweede Kamer voert druk op: kabinet moet Armeense genocide erkennen

Stukje bij beetje voert een meerderheid in de Tweede Kamer de druk op het kabinet op om de Armeense genocide te erkennen. De ChristenUnie lijkt woensdag verzekerd van de steun van genoeg andere partijen om die oproep tot erkenning officieel te maken. Dat kan de diplomatieke relatie met Turkije verder onder druk zetten.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind spreekt van ‘een volkerenmoord, die de Nederlandse regering nog steeds niet als zodanig erkent. Die schroom is absurd.’ Beeld ANP
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind spreekt van ‘een volkerenmoord, die de Nederlandse regering nog steeds niet als zodanig erkent. Die schroom is absurd.’Beeld ANP

De buitenlandcommissie van de Tweede Kamer is al twee decennia in de ban van het debat over de massamoord op anderhalf miljoen Armeniërs en andere christelijke minderheden door het Ottomaanse Rijk tussen 1915 en 1917.

In 2018 bestempelde een Kamermeerderheid die daad officieel tot genocide, op initiatief van de ChristenUnie, die daar al sinds 2004 voor ijverde. Kamerlid Joël Voordewind wil daarmee erkenning uiten ‘voor het leed dat de Armeniërs is aangedaan’. Ook vindt hij het belangrijk om een ‘signaal’ af te geven voor de toekomst. ‘Dat mensen die dit doen er niet mee wegkomen.’

Turkije

De kwestie ligt echter zeer gevoelig bij Navo-bondgenoot Turkije, die bestrijdt dat er genocide heeft plaatsgevonden. Het Nederlandse kabinet spreekt daarom officieel nog altijd van ‘de kwestie van de Armeense genocide’. Premier Rutte staat op het standpunt dat Turkije en Armenië er samen uit moeten zien te komen. Een expliciete uitspraak van Nederland ‘draagt niet bij aan dat proces’, is vooralsnog Ruttes overtuiging.

De uitspraak van de Kamer in 2018 leidde tot felle Turkse reacties. Ankara vatte het op als een politieke oorlogsverklaring en riep de Nederlandse zaakgelastigde op het matje, terwijl Turkse media vijf Kamerleden met een Turkse achtergrond die voor de motie stemden, aan de schandpaal nagelden als ‘verraders van het moederland’.

De ChristenUnie – na de val van het kabinet bevrijd van coalitiedwang –wil zich daardoor niet laten intimideren en doet nu een nieuwe poging om ook het kabinet tot erkenning te dwingen. Voordewind lijkt woensdag in een debat te kunnen rekenen op de steun van PVV, CDA, GroenLinks, SP, SGP, 50Plus, FvD en de Partij voor de Dieren, een ruime Kamermeerderheid. Het felste verzet in de Kamer komt vanuit de Denk-fractie.

Of premier Rutte zich nu snel tot een beleidswijziging zal laten dwingen, is intussen wel de vraag. Zoals de Kamer van het kabinet verwacht dat dit in demissionaire toestand geen controversieel beleid maakt, zo verwacht het kabinet dat doorgaans ook van de Kamer. Waarschijnlijker is dat de kwestie in het voorjaar deel wordt van de formatieonderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie.

‘Turkse aanval op Nederlandse Kamerleden onacceptabel’

De Turkse aandacht voor het doen en laten van Tweede Kamerleden met een Turkse achtergrond zorgde in 2018 voor wrijving tussen de landen. Kamervoorzitter Khadija Arib noemde het onacceptabel dat de Turkse regeringskrant Sabah vijf Kamerleden frontaal aanviel op hun stemgedrag. ‘Kamerleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers die vrij voor hun mening uit moeten kunnen komen.’

‘Dat Nederland de Armeense genocide zou erkennen, klopt niet, helaas en schandalig genoeg’

Het kabinet spreekt nog steeds van ‘de kwestie van de Armeense genocide’, terwijl er wetenschappelijke consensus is, constateert Inge Drost, secretaris van de Federatie Armeense Organisaties Nederland.

Meer over