Twee universiteiten, één opleiding

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit gaan vanaf september gezamenlijk masteropleidingen aanbieden in de bètavakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde....

De twee Amsterdamse universiteiten willen daarmee de positie van Amsterdam als bèta-stad versterken. De colleges van bestuur bespreken de plannen volgende week met het ministerie van Onderwijs.

De samenwerking is ook bedoeld om een overlap van masterstudies en een te grote onderlinge concurrentie te voorkomen. In eerste aanleg zijn de masteropleidingen bedoeld voor de eigen studenten, die aan de Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit een bacheloropleiding hebben gevolgd.

De bachelorstudies worden niet samengevoegd. Wel overleggen beide onderwijsinstellingen over de opzet ervan.

VU en UvA werken ieder voor zich ook aan vergaande samenwerking met hogescholen. De Universiteit van Amsterdam streeft naar een fusie met de Hogeschool van Amsterdam. De Vrije Universiteit spreekt met de Hogeschool Windesheim over vergaande samenwerking. Die plannen gaan gewoon door.

Meer over