Twee sigaren

Mijn grootste genoegen is het roken van 2 sigaren op de eerste zaterdagmorgen van iedere maand. Meestal doe ik dat tijdens het lezen van de krant in het restaurant van V & D in Rotterdam....

Het grootste genot zou het echter zijn deze sigaren te roken op het terras van Fouquets (met het rode afdak, vlak bij de Arc de Triomphe) op de Champs Elysées in Parijs. Zodra ik dat hoogste levensdoel zal hebben bereikt, kan ik daarna rustig sterven.

Een probleem bij het roken van deze sigaren is dat het opzuigen van de rook uit de sigaar nogal zwaar gaat. Ik heb hier de volgende oplossing voor gevonden. Ik omwikkel het mondstuk van de sigaar met plakband (om het eventuele splijten van dit mondstuk te voorkomen), knip het nog gesloten uiteinde van het mondstuk van de sigaar af (met een speciaal voor dit doel aangeschafte kleine schuifguillotine), steek de sigaar aan met een lucifer en prik daarna met het scherpe uiteinde van de lucifersrest een zuigkanaaltje in het mondstuk van de sigaar. Dit mondstuk barst dan toch niet uit elkaar dankzij de reeds eerder aangebrachte plakbandomwikkeling.

Wanneer de sigaren na al deze voorbereidingen eindelijk branden, gaan ze helaas door mijn ingespannen krantenlezen ook weer steeds uit, zodat ik van te voren een goed gevuld lucifersdoosje van huis moet meenemen. Als er op het terras enige wind staat, is het aansteken van de sigaren onmogelijk, hetgeen weer een nieuw probleem is. Het leven van een Sigarist is dus nogal ingewikkeld.

Ik vind de smaak van de sigarenrook in mijn mond niet prettig. De werkelijke redenen van mijn sigarenrokerij zijn de volgende:

1. Het roken van de twee sigaren is de materiële uiting van mijn algemeen geluksgevoel.

2. Ik kijk in de laatste weken van iedere maand al reikhalzend uit naar de volgende sigaren, zodat ik sigaarverslaafd ben. Ik voel mij daarom tevreden dat ik mij kan blijven beperken tot slechts de twee maandelijkse sigaren. Ik spring echter, na blijde of droeve gebeurtenis, weleens zorgeloos uit de band en rook dan twee extra sigaren, zodat het maandelijkse aantal sigaren dan zelfs kan oplopen tot vier.

3. De bovenbeschreven techniek van het voorbereiden van het sigaren roken is vrij moeilijk. Ik ben er trots op dat ik thans, na jarenlang experimenteren en oefenen, deze moeilijke techniek zo uitstekend beheers.

4. Velen vinden in deze verwarrende wereld hun houvast in het Christendom of in het Televisievoetbal. Mijn eigen grootste houvast is het Sigarisme.

5. Het ontspannen roken van mijn twee sigaren geeft mij een gevoel van grote weelde en overdaad. Het roken van twee extra sigaren is voor mij steeds een schandelijke, maar heerlijke, uitspatting, waaraan ik steeds met groot plezier blijf terugdenken.

C.E. Revers, Rotterdam

In NL schrijven lezers over hun huiselijk leven. Dit is aflevering 241. Alleen bijdragen met naam en adres en een maximale lengte van 50 woorden worden geplaatst.

Meer over