Twee netten voldoende

Na alle kritiek op de publieke omroep is het toch opvallend dar er alleen maar Pavlov-reacties uit die kringen komen....

André Doorlag

Duidelijk is dat de publieke omroep niet goed functioneert. Haar publieke taken worden onvoldoende uitgevoerd. Als belangrijkste oorzaak valt het huidige publieke omroepsysteem in Nederland aan te wijzen. Het effect is dat profielen maar niet uit de verf willen komen en dat er veel wordt gedubbeld (sport, praatprogramma's, spelletjes) terwijl andere onderdelen niet of onvoldoende aan bod komen (films, muziekprogramma's, wetenschap).

De omroepverenigingen vertegenwoordigen allang geen maatschappelijke stromingen meer en niemand heeft ze gedwongen een concurrentiestrijd aan te gaan met de commerciëlen, integendeel: van de publieke omroep wordt juist verwacht dat ze aanvullend is, pluriform, en nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht brengt. Op grond daarvan heb je aan twee netten genoeg. Een licht, breed net met voor elk wat wils en een verdiepend net met informatie en cultuur. Om het onderscheid zuiver te houden, zou de publieke omroep alleen uit publieke middelen gefinancierd moeten worden.

Meer over