'Tussen de middag mag niks'

'Overblijven op school is niet leuk, want niks mag. Je mag niet eens even naar de winkel', zegt Consuella (12), leerlinge van basisschool Sint-Barbara in Amsterdam-Oost....

Overblijven op school is al jaren een groot probleem. Directeur H. de Bruijne van basisschool De Achthoek in Amsterdam: 'Directeuren van scholen zeggen vaak tegen elkaar: ''Het gaat goed en met het overblijven gaat het redelijk.'' Dat geeft aan hoe lastig de organisatie vaak is.'

Sinds dertien jaar zijn scholen wettelijk verplicht opvang aan te bieden voor overblijvende kinderen. Meestal organiseert de school de opvang, terwijl ouders en andere niet-professionele krachten met het eigenlijke toezicht belast zijn.

Volgens de Vrouwenalliantie, de FNV en het Netwerk Schoolkinderopvang leidt dat te vaak tot chaotische toestanden. Daarom presenteren zij vandaag een plan voor de professionalisering van het overblijven aan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs.

De overblijfkrachten moeten beter worden opgeleid en betaald, vinden zij. Dat moet gebeuren met geld van werkgevers en de overheid.

'Een zinnig idee', zegt onderwijzeres J. van Oers van De Achthoek, terwijl ze de school verlaat voor haar middagpauze. Als kinderen tijdens het overblijven niet goed worden begeleid, moet Van Oers het eerste kwartier van de middag besteden aan het sussen van ruzies, zegt ze.

'Kinderen ontladen zich in de pauze bij de overblijfkracht', bevestigt ook V. Speet, overblijfcoördinator van De Achthoek.

De school ligt in de relatief welvarende wijk Oostelijk Havengebied. De ouders zijn veelal tweeverdieners, bijna alle kinderen eten hun boterhammen in de klas op.

De 7-jarige Tomas vindt overblijven soms saai. 'Maar naar huis gaan is ook niet leuk want dan zit je steeds in de auto.' Tomas heeft zijn brood al op - minstens één boterham opeten is de regel - en speelt met zijn klasgenoot Dirk tussen de tafeltjes met kauwende kinderen.

Aan de tafels in het lokaal van groep 4a zitten Caitlin, Mara en Laura nog te eten en druk te praten. Ook zij zijn allerminst ingenomen met de verplichte lunchpauze op school. 'Maar het buiten spelen is wel leuk', vindt Mara. Helaas mogen slechts drie groepen tegelijk het plein op, omdat de school gebrek aan ruimte heeft. Ondanks die maatregel komen de kinderen op de speelplaats ruimte te kort.

Op de Sint-Barbaraschool in Amsterdam-Oost is de belangstelling voor overblijven iets minder. 'Veel kinderen gaan tussen de middag naar huis. Daarom ervaart mijn zoon het ook echt alsof hij óverblijft', zegt moeder D. Le Belle.

Toch zijn ook hier de groepen groot, vindt zij. 'Ik ben wel eens binnengelopen in de pauze. De situatie kwam druk en chaotisch op me over.'

De 12-jarige Anuska is onverbiddelijk. 'De school doet heel gierig. Op een dag stuurden ze een acceptgiro voor twee gulden. Het gaat ze alleen om het geld.'

Meer over