Turkije hoopt snel kandidaat-lid EU te worden

Turkije kan de komende maanden snel voortgang boeken op zijn weg naar democratisering, omdat 'het terrorisme in ons land vrijwel is verslagen'....

Het was de eerste keer in twee jaar dat er op zulk hoog niveau officieel contact was tussen de Europese Unie en Turkije. Daarmee komt een einde aan een periode waarin de betrekkingen waren verzuurd door wederzijdse verwijten. Turkije voelde zich gediscrimineerd doordat de EU weigerde het land de status van kandidaat-lid toe te kennen. Feitelijk lagen binnen de EU vooral de Grieken dwars. Die wilden geen enkele tegemoetkoming doen zolang Turkije geen toezeggingen deed om geschillen over Cyprus en de grens in de Egeïsche Zee op vreedzame wijze op te lossen.

Cem beklemtoonde in zijn toespraak de Europese gezindheid van Turkije. Ook als het gaat om factoren als 'democratie, mensenrechten, wetstelsels, gelijkheid der seksen en secularisme hebben wij in de afgelopen 75 jaar in deze Europese cultuur gedeeld en eraan bijgedragen, ondanks de noodzaak van verdere vooruitgang op enkele punten', aldus Cem.

Volgens Cem bestaat er veel onbegrip voor de Turkse situatie. 'Het scheve beeld is niet gerechtvaardigd', zei hij. Volgens hem zijn de tekortkomingen in de democratie vooral te wijten aan 'terroristische activiteiten', die de afgelopen maanden merkbaar in aantal afnamen. Cem doelde daarmee op acties van de PKK, de Koerdische guerrilla-organisatie. Doordat de PKK minder actief is zijn volgens Cem op grote schaal democratische hervormingen mogelijk geworden.

'Alleen al in de afgelopen drie maanden heeft het parlement een record gebroken door 62 wetten aan te nemen. Dit zou een jaar geleden nog niet mogelijk zijn geweest, toen het bereik van de terroristen niet zo beperkt was als nu.' De PKK maakte eerder dit jaar bekend op verzoek van de gevangen PKK-leider Öcalan het geweld af te zweren als middel in haar strijd voor meer autonomie voor de Koerden.

Cem benadrukte dat de Turkse staat nog veel sneller democratischer kan worden als Turkije perspectief krijgt op toetreding. Hij wil dat de EU op haar top in Helsinki, in december, Turkije definitief opwaardeert tot kandidaat-lid.

De meeste EU-lidstaten voelen hier wel voor. Griekenland maakte een week geleden bekend haar bezwaren te laten vallen. Toch volgen 'nog lange en moeilijke onderhandelingen', zei minister Van Aartsen gisteravond. 'Maar het positieve begin is er.'

Concrete stappen werden gisteren nog niet gezet. Cem heeft de EU-ministers uitgenodigd voor een diner in Istanbul in november. Volgens de fungerend voorzitter van de EU, de Finse Tarja Halonen, moeten we 'blij zijn met dit moment'.

De Franse minister Védrine noemde de bijeenkomst 'de interessantste die ik ooit heb gehad met Turkije'. 'We zijn nu in een fase waarin we niet langer vechten over Turkije maar waarin we allemaal proberen met slimme oplossingen te komen.'

Meer over