Tulleken berispt over nieuws prins Friso

Neurochirurg Kees Tulleken heeft de privacy geschonden van zowel prins Friso als oud-premier Cals. Dat oordeelde het medisch tuchtcollege dinsdag. De neurochirurg heeft 'verwijtbaar fout' gehandeld door medische gegevens over Friso en Cals publiek te maken en is om die reden berispt.

AMSTERDAM - 'Medische gegevens van publiekelijk bekende personen zijn bij hem niet veilig', aldus het tuchtcollege. 'Herhaling van een dergelijk loslippig gedrag is niet uitgesloten. Daarom is oplegging van een berisping nodig.'

Tulleken (72) riep begin vorig jaar een storm van kritiek over zich af met uitlatingen over de gezondheidstoestand van prins Friso na diens skiongeluk. Friso had geen schedelbasisfractuur, zo had Tulleken van een Oostenrijkse collega begrepen. Hij liet het 'lichtpuntje' optekenen door zijn echtgenote, journalist Jannetje Koelewijn, in NRC Handelsblad. Later bleek Friso's toestand tamelijk uitzichtloos - hij ligt nog altijd in coma - en bleek dat Tullekens Oostenrijkse collega niet de behandelend arts van de prins was.

De neurochirurg verdedigde zijn handelen drie dagen later in het tv-programma Pauw & Witteman. Daarbij gaf hij details prijs over 'een oud-premier' die hij ooit had behandeld. Achteraf werd snel duidelijk dat het ging om Jo Cals, die volgens Tulleken 'als een verschrompeld mannetje' in bed lag en 'ellendige maanden' had gehad.

Het medisch tuchtcollege oordeelde dinsdag in harde bewoordingen dat de neurochirurg zonder goede gronden zijn mond voorbij had gepraat en daarmee de beroepsregels heeft overtreden. 'Ook onmondige patiënten - of zij overleden zijn danwel in coma verkeren - moeten kunnen rekenen op discretie en vertrouwelijkheid', aldus het college.

Tullekens verweer dat zijn beroepsgeheim zo veel jaren na het overlijden van Cals 'inmiddels wel was verjaard', is volgens het college een foute inschatting. Hetzelfde geldt voor zijn behoefte om 'een lichtpuntje' te brengen over prins Friso's gezondheid omdat de Rijksvoorlichtingsdienst na het skiongeluk geen enkele informatie verstrekte.

Tulleken had niet het recht om nieuws over Friso's schedel met het publiek te delen, oordeelt het tuchtcollege. Alleen de Rijksvoorlichtingsdienst is de geëigende instantie om dat te doen. Bovendien had Tulleken voor het verspreiden van privacygevoelige informatie over de prins toestemming moeten vragen aan Friso's echtgenote, prinses Mabel.

Een berisping is na een waarschuwing de lichtste straf die het medisch tuchtcollege kan opleggen. Het is vooral een smet op het blazoen van de neurochirurg die, zo stelt het college, 'een zeer goede staat van dienst' heeft. De berisping wordt gepubliceerd in de Staatscourant en drie vaktijdschriften.

Kees Tulleken was met zijn echtgenote bij de uitspraak aanwezig. 'Ik heb niet anders gedaan dan wat ik dacht dat juist was', herhaalde hij na afloop. 'Ik had geen kwalijke bedoelingen. Ik wilde het Nederlandse volk alleen leren dat de prins een kans had.'

De neurochirurg heeft geen spijt van zijn uitlatingen, maar gaat ook niet tegen het oordeel in beroep. Desgevraagd zegt hij dat het 'zou kunnen' dat hij de koninklijke familie na dit tuchtrechtelijke oordeel alsnog zijn excuses aanbiedt. Over de kwestie heeft hij zich 'als arts een ongeluk gereflecteerd, maar als persoon raakt het me totaal niet'.

undefined

Meer over