TUIN ALS INSPIRATIE

Die middeleeuwse huishoudens, daar had je weinig privacy. Geen wonder dat er in die tuinen van alles gebeurde wat dankzij dichterlijke bewoordingen in motetten, madrigalen en chansons toch nog aan de eeuwigheid is toegefluisterd....

Een simpele, praktische oorzaak dus voor een bloeiend literair enmuzikaal genre. Angus Smith, de tenor van het Engelse Orlando Consort wijster en passant op in zijn tekst bij de nieuwe cd The Rose, the Lily & the Whortleberry. Vier jaar geleden verraste dit vokale ensemble met eenprachtige uitgegeven (en gezongen) cd waarin een anthologie van eetmuziekuit middeleeuwen en renaissance gepaard ging met recepten die befaamdehedendaagse koks op die liederen hadden gebaseerd.

De tuincd is een even schitterend vervolg op het muzikale receptenboek.Net als het eten is de tuin een rijke inspiratiebron geweest voorhoogtepunten van meerstemmigheid door bekende componisten als Guillaume deMachaut en Antoine Brumel, en minder bekende als Johannes Lupi die in eenontroerend motet de schoonheid van het duifje tussen de rozen en delelietjes van dalen bezingt.

Meer over