Tsjetsjenen beschuldigen Russen van misleiding bij vredesoverleg

De pogingen een vreedzame oplossing voor het conflict in Tsjetsjenië te vinden lijken op een mislukking uit te lopen. De Tsjetsjenen beschuldigden de Russen er gisteren van 'een spelletje te spelen om het publiek te misleiden'....

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

De Tsjetsjeense onderhandelaar Oesman Imajev reageerde furieus op het bericht dat president Jeltsin een decreet had uitgevaardigd dat het Moskou mogelijk maakt op permanente basis troepen te legeren in Tsjetsjenië. De Tsjetsjenen beschouwen het decreet als een teken dat Moskou niet bereid is serieus te onderhandelen over de status van Tsjetsjenië.

Legering van de troepen impliceert immers dat Tsjetsjenië deel uitmaakt van Rusland en dat is nu juist wat de aanhangers van de Tsjetsjeense president Doedajev bestrijden. Doedajev liet Moskou eerder deze week weten dat hij alleen bereid is af te treden als Rusland de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië erkent. Het staat wel vast dat de Russische regering daarop nooit zal ingaan.

Imajev zei dat de Tsjetsjenen het besluit van Jeltsin niet zomaar zullen accepteren. 'Wij zullen alles doen om ons vaderland te verdedigen.' Imajev verklaarde dat de Tsjetsjenen zich hadden 'vergist' in de bereidheid van de Russen werkelijk onderhandelingen te voeren over een vreedzame oplossing.

Volgens hem hebben de Russische troepen hun offensief tegen de plaats Bamoet - een van de laatste bolwerken waar de aanhangers van de Tsjetsjeense president Doedajev nog standhouden - hervat.

Rond Bamoet wordt al dagen gevochten. Op hun beurt beschuldigden de Russen de Tsjetsjeense strijders ervan dat zij ondanks het bestand een Russische controlepost even buiten Grozny hadden aangevallen. De Russen en de Tsjetsjenen kwamen het bestand overeen tijdens de terreuractie in Boedjonnovsk, waar Tsjetsjenen zo'n vijftienhonderd burgers gijzelden.

De problemen bij de onderhandelingen zijn goed nieuws voor minister van Defensie Gratsjov, die er geen geheim van heeft gemaakt dat hij weinig in het vredesoverleg ziet. Gratsjov waarschuwde gisteren dat de Tsjetsjeense strijders het bestand kunnen misbruiken om hun troepen te hergroeperen.

De minister van Defensie leverde ook kritiek op het besluit van Tsjernomyrdin de Tsjetsjeense terreur-eenheid onder leiding van Sjamil Basajev uit Boedjonnovsk vrije aftocht te verlenen. De Russische premier besloot daartoe nadat duidelijk was geworden dat pogingen de gijzelaars met geweld te bevrijden op een bloedbad zouden uitlopen.

Gratsjov zei echter tegen het persbureau Interfax dat het makkelijker zou zijn een politieke oplossing te vinden 'als het probleem van Basajev en zijn bende in Boedjonnovsk was opgelost'. De communistische partij diende gisteren in het parlement een verzoek in een afzettingsprocedure in gang te zetten tegen president Jeltsin, onder meer wegens de oorlog in Tsjetsjenië.

Het verzoek wordt gesteund door 165 van de 450 afgevaardigden van de Doema. Maar de kans dat het parlement daadwerkelijk een 'impeachment'-procedure tegen Jeltsin begint, wordt uiterst klein geacht.

Meer over