Tropenmuseum

WIETEKE VAN ZEIL

De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad dringen bij de Tweede Kamer aan op overbruggingsgeld voor het Tropenmuseum, opdat het museum niet hoeft te sluiten vanaf 1 januari 2014. Daarvoor is volgens hen 5,5 miljoen euro per jaar nodig tot en met 2016.

Vandaag komt minister Jet Bussemaker bijeen met de Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om over haar plannen voor het museumstelsel te spreken, die zij vorige week openbaar maakte.

Het geld moet volgens de raden worden opgebracht door een consortium van participanten uit overheid en bedrijfsleven, waarbij de betrokken overheidspartijen naar redelijkheid moeten bijdragen. Hiermee moet de 'bestuurlijke patstelling in de overheid doorbroken worden', schrijven zij. De raden doelen op de onduidelijkheid die binnen de overheid bestaat over welk ministerie zich financiëel verantwoordelijk zou moeten voelen voor het Tropenmuseum in de overbruggingsjaren 2014-2016. Het Tropenmuseum kan pas vanaf 2017 binnen de basisinfrastructuur voor subsidies van OCW vallen, mits het fuseert met andere volkenkundige musea.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was de afgelopen decennia verantwoordelijk voor de subsidie aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waaronder het Tropenmuseum valt, maar vindt sinds 2011 dat het Tropenmuseum niet meer in het kader van ontwikkelingssamenwerking gesubsidieerd moet worden. In de leemte die is ontstaan, heeft het museum geen geld meer. Het KIT kreeg 15,3 miljoen euro overbruggingsgeld voor 2013, daarna is vooralsnog niets toegezegd. Inmiddels is de helft van het personeel van het museum ontslagen.

De raden adviseren te voorkomen dat het museum tot sluiting overgaat, voordat goed in kaart is gebracht wat de gevolgen van een geplande fusie met andere volkenkundige musea zullen zijn.

undefined

Meer over