Triomferende Min

Door Camarata Trajectina op het Festival Oude Muziek in Utrecht, op 28/8 van 24/8 tot en met 2/9

GUIDO VAN OORSCHOT

Wie met het Festival Oude Muziek meereist van Jan Pieterszoon Sweelinck naar Johann Sebastian Bach, hoort onderweg veel fraaie muziek. Maar één genre komt er bekaaid af op deze vooral door kerkmusici en organisten bevolkte route: opera.

Het Utrechtse festival verzon een list. Tussen de cantates, motetten, oratoria en passies door is De triomferende min opgevoerd. Dit werk uit 1678 ging lange tijd door voor de eerste Nederlandse opera ooit. Die claim is er inmiddels af, vooral vanwege de lappen gesproken tekst, maar het stuk van librettist Dirk Buysero en componist Carolus Hacquart vormt zeker de opmaat van onze nationale operatraditie.

De triomferende min vindt z'n stof in het Rampjaar 1672, toen Nederland na een Franse invasie in shocktoestand raakte. Taaie historische kost, vreesde Camerata Trajectina. Het bracht een laagdrempelige enscenering van het zang- en dansspel waarmee in 1678 de vrede werd beklonken.

In zijn beeldtaal roept de voorstelling herinneringen op aan klassiekers als Op hoop van zegen en Ciske de Rat. Wat er aan jeu zit in Hacquarts brave noten wordt geneutraliseerd door kostuums van de rommelzolder, melige woordgrapjes en uitleggerige historische monologen.

Een lichtpuntje, te midden van doorgaans onverstaanbare zang, is het acteren van Maike Boerdam als de geteisterde kasteelvrouwe Margaretha van Amerongen. Als dit ingelaste, historisch personage geeft ze een dramatische toets aan het door Mars en Cupido voortgestuwde jolijt.

undefined

Meer over