Trimble in opspraak door 'paapse eredienst'

De Noord-Ierse premier David Trimble kan mogelijk disciplinaire maatregelen tegemoet zien van de loge van de Oranje Orde waarvan hij lid is, in Bangor....

Van onze correspondent

LONDEN

Dat gebeurde op 19 augustus en het betrof een begrafenisdienst in de St. Mary's Kerk in Donegal van de drie katholieke kinderen die omkwamen bij de bomexplosie in Omagh . Behalve Trimble bezocht ook de voorzitter van de unionistische partij, Dennis Rogan, de kerkdienst. Ook tegen hem wordt een procedure voorbereid .

De Oranje Orde is een vereniging van Noord-Ierse protestanten . Een van de voorwaarden voor lidmaatschap is dat leden moeten beloven 'niet in te stemmen, door aanwezigheid of anderszins, met de ceremonie van de paapse (popish) eredienst.'

Rogan wees de aanklacht donderdag van de hand. 'In een tijd van hevig lijden voor de hele gemeenschap geloof ik, als voorzitter van de Ulster Unionistische Partij en ook als mens, dat het een juiste en christelijke keuze was.'

Meer over