Trillende latten

Nee, ze hebben nog geen antwoord gehad op hun schrijven, maar polsstokhoogspringer Rens Blom verwacht eigenlijk wel dat ze er dit weekeinde, tijdens de wereldkampioenschappen indooratletiek in Birmingham, iets van gaan horen....

Rolf Bos

Zonder enig overleg zijn de leggers, de pinnen, waar de lat op ligt met ongeveer eenderde verkort, van 7,5 naar 5,5 centimeter. Bovendien zijn de uiteinden van de lat zelf nog maar aan één kant vlak, de rest van de uiteinden (Blom: 'wij noemen dat de voetjes') is rond.

Blom: 'De lat kan niet meer schuiven op de leggers, omdat deze al nagenoeg aan het einde ligt. Bovendien, als de lat geraakt wordt, kantelt deze direct, door de ronde uiteinden, van de leggers af.'

Hij pakt papier en potlood en maakt een schetsje. Lagen de lat voorheen comfortabel op een vrije brede legger, nu is er nog maar weinig steun. Bij de geringste aanraking kantelt de lat op de ronde zijde en valt naar beneden. Voorbij is de tijd dat de lat na een sprong, tot spanning en vermaak van het publiek, nog enige seconden bleef natrillen.

De atleten werden verrast door de nieuwe regel. Blom sprong vorig jaar bij de NK in Sittard op een accommodatie, die al was afgesteld op de nieuwe specificaties. 'Ik deed een poging op 5.77 meter en verwachtte niet dat de lat zou vallen. Hij viel toch. Pas achteraf begreep ik dat de nieuwe, kortere pinnetjes al waren aangebracht.'

Andere polshoogspringers werden pas in januari, toen de indoorcompetitie begon, geconfronteerd met de nieuwe regels. Ook zij verbaasden zich over neervallende latten die slechts lichtjes waren aangeraakt, latten die voorheen gewoon zouden blijven liggen.

De IAAF staat op het standpunt dat een trillende lat eigenlijk aangeeft dat een atleet gefaald heeft de hoogte te slechten. Het schijnt, zegt Blom, maar zeker weet hij het niet, dat een Indiaas delegatie-lid de nieuwe regels heeft voorgesteld. Met lichte ironie: 'Iemand uit India, een echt atletiekland dus. Maar wat me meer ergert is dat er vooraf geen overleg met de atleten is geweest.'

Trillende latten, de IAAF heeft er, in tegenstelling tot het publiek, een hekel aan. Een paar jaar geleden werd al een regel aangenomen waarbij het aanraken van de lat met de hand verboden werd.

Daar viel nog iets voor te zeggen. Vier jaar geleden won de Fransman Jean Galfione de indoorwereldtitel in het Japanse Maebashi met een hoogte van zes meter, nadat hij tijdens zijn sprong de zwiepende lat als het ware 'teruggelegd' had. Die methode werd 'Volzing' genoemd, naar de Amerikaan Dave Volz, die een meester op dat gebied was.

Sommige springers denken dat Sergej Boebka achter de nieuwe regelwijziging zit. Boebka, tegenwoordig IOC- en IAAF-bestuurslid, bezit de wereldrecords (6.14 outdoor; 6.15 indoor). Hoogten die met de nieuwe regels door de huidige generatie springers niet te slechten zijn. Maar als de voormalige tsaar van de polsstok er naar gevraagd wordt, tovert hij zijn mysterieuze Oekraïense glimlach te voorschijn.

Blom gelooft niet in die samenzweringstheorie: 'Al kwamen sommige van de records die Sergej sprong wel tot stand met een zwiepende lat. Bij de 6.15 die hij in Donetsk sprong, raakte hij de lat flink aan.'

Enkele atleten en coaches hebben al voorgesteld om met geheel nieuwe recordlijsten te gaan werken, nu de regels hun sport zo veranderd hebben. Het zal een flinke stap terug zijn in de tijd: het 'nieuwe' wereldrecord staat dan op 5.82 meter, gesprongen door de Duitser Tim Lobinger.

Meer over