AnalysePensioenakkoord

Treuzelen met de rekenrente was voor Koolmees geen optie: ‘Ik mag niet op informatie blijven zitten’

De ene dag sluit Wouter Koolmees een pensioenakkoord, de volgende dag legt hij een bommetje onder dat zwaarbevochten akkoord. Is dat strategie of louter toeval?

Voor de vakcentrale FNV was het deze week een onaangename verrassing: de inkt van het pensioenakkoord was nog niet droog, of de commissie-Dijsselbloem kwam met het advies om de spelregels voor de pensioenfondsen strikter te maken. Nu dat advies meteen door het kabinet en De Nederlandsche Bank is overgenomen, verkleint dat de kans dat de fondsen snel uit de acute financiële nood komen en dat ze de pensioenen weer eens kunnen verhogen. Terwijl dat toch een van de doelen was van het nieuwe pensioenakkoord. Het is niet ondenkbeeldig dat dit de stemming beïnvloedt onder de 1 miljoen FNV-leden die tot aanstaande zaterdag de tijd hebben om over het akkoord te stemmen.

Dat is niet bepaald in het voordeel van het kabinet, dat zeer aan het akkoord hecht. Toch zat er niks anders op dan ‘Dijsselbloem’ deze week naar buiten te brengen, bezweren alle betrokkenen. Alle andere opties waren nog riskanter.

Toen minister Koolmees begin dit jaar de opdracht aan Dijsselbloem gaf, schreef hij erbij dat hij hoopte op een ‘beoogde opleveringsdatum per 1 mei 2019’. Was dat maar gelukt, dan was het rapport er geweest vóórdat het pensioenoverleg na tien jaar een zoveelste eindfase naderde. Nu kwam er eerst de pensioenstaking op 29 mei en daarna het pensioenakkoord op 5 juni.

De dag daarna, op 6 juni, stuurde Dijsselbloem ‘zijn’ rapport naar Koolmees. Die stond daarna voor het blok. De ministerraad had hem bij voorbaat al toestemming gegeven het advies in het rapport over te nemen. Ook de toezichthouder op de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank, onderschreef het advies ook volmondig.

De minister had het rapport daarna nog even bij zich kunnen houden en aan de ministerraad kunnen voorleggen onder het motto ‘willen we dit echt?’ Maar net in die week werd minister-president Rutte in de Kamer op het matje geroepen omdat hij vorig jaar de publicatie van klimaatberekeningen opzettelijk zou hebben vertraagd. De boodschap van de Kamer was niet mis te verstaan: kabinet, doe dit nooit meer. Als Koolmees wel had getreuzeld tot na het FNV-referendum, en dat was uitgekomen, had hij zeker zware verwijten vanuit de volksvertegenwoordiging kunnen verwachten.

Desgevraagd geeft Koolmees zelf nog een ander argument. Doorslaggevend was voor hem ‘de markt’. Koolmees: ‘Het rapport bevat koersgevoelige informatie. Het gaat over de manier waarop 1500 miljard euro belegd vermogen gewaardeerd moet worden. Over de lange termijn rente. Ik mag niet op koersgevoelige informatie blijven zitten. En tja, zo’n rapport komt als het er is. Daar heb ik geen invloed op. Behalve dan dat ik er direct wat mee moet als het er is.’

Waarom adviseert Dijsselbloem strengere regels voor de pensioenfondsen?

Soepeler regels voor de pensioenfondsen om de kans op pensioenkortingen te voorkomen? Geen sprake van, maak ze juist strikter. Met dat advies slaat oud-bewindsman Jeroen Dijsselbloem de hoop van 50Plus, SP en de vakcentrale FNV de bodem in. Vijf vragen over dit verstrekkende advies.

Meer over