Treiteraars

`Treiteraars zijn terug in de Diamantbuurt`, kopt de Volkskrant op 14 januari. De cijfers wijzen echter uit dat wat in de Diamantbuurt gebeurt niet veel afwijkt van het landelijke gemiddelde....

Er zijn enige incidenten geweest. Dat de ruiten wordeningegooid bij een oude, dus kwetsbare man, alleen maar omdat diejoods is, vinden wij uitermate laf en absoluut onacceptabel.

In onze bewonersbrief hebben wij dat op een lijn gesteld metneonazistische jongeren die ruiten ingooien van een islamitischeschool of een moskee. Dat is racistisch en fascistoïde gedrag.

Volgens oud-kabouter Melvin Visser komt het door de landelijkeaandacht dat de problemen voortvarend zijn aangepakt. Dat is nietjuist. De problemen zijn al veel langer bekend en er werdenallerlei maatregelen genomen, voordat de Diamantbuurt in debelangstelling kwam. Er zijn wel degelijk resultaten geboekt. Inde pers worden incidenten opgeblazen.

Uit enquêtes blijkt zo`n 90 procent van de buurtbewoners zichop zijn gemak voelen. Helaas zijn sommige bewoners hetslachtoffer van getreiter. Wij doen er alles aan om die mensenin bescherming te nemen. Het zijn op het ogenblik kleine groepjesvan vrij jonge leeftijd die - soms - mensen lastigvallen. Het isvoor een snotneus een klein kunstje `s avonds laat een steen dooreen ruit te gooien en snel weg te wezen. De bewoner in kwestiedie dit overkwam, heeft wel degelijk aangifte gedaan, maar wenstde pers niet te woord te staan. Ik heb de man gesproken enbegrijp dat de daders onbekend zijn. Alhoewel er vermoedens zijn,moeten we voorzichtig zijn conclusies te trekken.

Meer over