Transvaalkwartier!

Een bebaarde man van een jaar of zestig, met een zwart jasje en een islamitisch hoofddeksel, zat in bibliotheek Transvaalkwartier bij de krantenafdeling....

Kader Abdolah

'''Hé boef, doe niet zo mal'', zegt Menno. Gauw gaat Mennoeen paar stappen opzij. Klaartje buigt haar kop omlaag en beweegtsnuivend met haar poten in de grond. Met zijn fiets aan de handprobeert Menno haar te kalmeren. ''Houd je een beetje rustig,stomme koe! Wat mankeert je toch vandaag?'', zegt Menno.'

De bibliotheek was vol. Nog nooit had ik in Nederland zo veelgesluierde vrouwen onder één dak gezien. Ik liep langs deboekenkasten. Er lag een simpel boek voor volwassenen open op eenvan de planken. Ik pakte het:

Anja heeft een tas.

De tas is groot.

Jan speelt met de tas.

Er kan veel in.

De kaas zit in de tas.

En de meel ook.

Jan heeft een lap op zijn oog.

Hij wil iets uit de tas,

maar hij kan het niet zien.

Dat is rot.

De mannen en vrouwen in de bibliotheek woonden allemaal allange tijd in Nederland, maar ze waren pas net begonnen met hetleren van de taal.

De Nederlandse taal is charmant als het door een jongegesluierde vrouw met een kind in haar armen wordt gesproken. Dewoorden klinken archaïsch en bescheiden als een oude Arabier zeuitspreekt. Ik had daar een lezing en er werd een nieuwecollectie simpele boeken, cd's, computers en basiswoordenboekenvoor anderstaligen aangeboden. De bibliotheek schitterde vangeluk. Het leek alsof er een bijzonder kind geboren was.

Transvaalkwartier, Hobbemaplein 30, in Den Haag is één vande levendigste bibliotheken waar ik ooit geweest ben. Zij isschoon en simpel. 's Avonds brandt er licht achter de ramen enmen is er druk bezig. Het is een betrouwbare plek geworden voorde jongens en meisjes van immigrantenfamilies. De kinderen gaaner naartoe om hun huiswerk te maken. De bibliothecaressen lerenhen computeren en de vrijwilligers helpen hen bij het maken vanhun werkstukken. Samen knippen, plakken en plastificeren ze.

Het wordt soms zo druk in het gebouw dat het lijkt dat demensen vers brood voor hun ramadan komen halen. Het is eengezellige plek. Ik zag iets ongekends in de houding van de mannendie daar boeken zaten te lezen. Ze lazen de boeken niet. Zeinspecteerden de woordjes:

Ik pak een sok

En trek hem aan

Er zit een gat in.

Ik trek de sok uit

En pak een andere,

Die sok is heel.

De kleine kinderen speelden tussen de boekenkasten terwijl hunmoeders naar een boek zochten. Ook de manier waarop die vrouwennaar een boek zochten, vond ik ongewoon. Het leek alsof ze tussende boeken naar hun zojuist verloren oorbel zochten. De directriceliep op hoge hakken langs de kasten en hielp de klanten die evenniet meer wisten welk boek ze zouden moeten lezen.

Transvaalkwartier is het goedkoopste filiaal van het land. Jebetaalt tweeënhalve euro en krijgt een pasje voor het hele jaar.

Ik heb een bil

En nog een bil

Samen heet het mijn bips.

Mijn bips is groot

Ik pas een rok

Een gele rok

De rok past niet

Mijn bips is te groot

Rotbips!

Ik baal!

Morgen begint de Kinderboekenweek. Ik ga naarTransvaalkwartier in Den Haag.

Kader Abdolah

Meer over