Transportbedrijf voor rechter om ontduiken cao

FNV Bondgenoten gaat transportbedrijf Van den Bosch Transporten uit Erp toch voor de rechter slepen, omdat het bedrijf volgens de vakbond 'op grote schaal de cao ontduikt met de inzet van goedkope Oost-Europese chauffeurs'.

Vorig jaar werd een juridische procedure nog op het laatste moment opgeschort omdat het transportbedrijf beterschap had beloofd. Beide partijen probeerden via overleg tot een oplossing te komen. Volgens vakbondsbestuurder Edwin Atema heeft dat weinig opgeleverd.

Met grote klanten als DSM, Unilever en Cargill is Van den Bosch een van de belangrijkste spelers in het bulkvervoer van vloeibare stoffen. Volgens FNV Bondgenoten werkt het bedrijf met postbusfirma's in Oost-Europa en worden Oost-Europese chauffeurs in Nederland ingezet tegen Oost-Europese lonen, die soms lager zijn dan 2 euro per uur.

'Feitelijk pleegt het bedrijf valsheid in geschrifte om de ware gang van zaken te maskeren en sociale dumping te organiseren', aldus Atema. 'De praktijk bij Van den Bosch is: Nederlandse chauffeurs eruit, Oost-Europeanen uitgebuit.' Volgens hem worden de Oost-Europese chauffeurs soms ook 'behandeld als dieren'.

Het Brabantse bedrijf laat in een reactie weten de stap van FNV Bondgenoten te betreuren. 'Een gang naar de rechter zal geen oplossing bieden voor het vraagstuk dat voorligt: de betaling van internationaal opererende chauffeurs', aldus een verklaring van Van den Bosch. 'Het is een Europese kwestie die niet in een (Nederlandse) gerechtelijke procedure kan en moet worden opgelost.'

Volgens vakbondsbestuurder Atema zijn de nationale én Europese regels klip en klaar: 'Een buitenlandse chauffeur die in Nederland rijdt, moet volgens de Nederlandse cao worden betaald, ook als dat ritje is uitbesteed aan een Hongaarse dochteronderneming.'

Van den Bosch is vorig najaar volgens hem al eens 'gepakt' door de Inspectie Leefomgeving en Transport wegens illegale ritten door buitenlandse chauffeurs in Nederland. Atema: 'Deze routes worden inmiddels weer gereden door chauffeurs in Nederlandse loondienst. Ook in Hongarije is het bedrijf op de vingers getikt door de autoriteiten na een klacht van ons. Nu worden de Hongaarse chauffeurs op hun beurt ingeruild voor chauffeurs uit Roemenië, Bulgarije en Macedonië.'

Hij juicht de aankondiging van minister Asscher (Sociale Zaken) toe om ook opdrachtgevers in het transport aansprakelijk te gaan stellen voor het uitbuiten van chauffeurs. 'Als die wet is ingevoerd, kunnen dus ook de klanten van bijvoorbeeld Van den Bosch, zoals Unilever en DSM, juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de sociale dumping die hun transporteurs organiseren. Dat is een belangrijke stap om de prijzenslag over de ruggen van chauffeurs uit te bannen en opdrachtgevers te prikkelen weer een verantwoorde prijs te gaan betalen voor hun transportopdrachten.'

undefined

Meer over