Trainees bij overheid klagen over scholing

Veel van de 140 trainees die de rijksoverheid vorig jaar heeft aangenomen, zijn ontevreden over de belegeiding en scholing die hun in het vooruitzicht waren gesteld....

Vierduizend pas afgestudeerde hbo'ers en academici reageerden een jaar geleden op een gezamenlijke advertentie van de ministeries; vijftienhonderd van hen hebben daadwerkelijk gesolliciteerd. De 140 geselecteerde trainees kregen een mentor toegewezen, en een opleidingsprogramma.

Maar van de begeleiding komt op sommige departementen weinig terecht. Volgens de CFO, de CNV-bond van ambtenaren en trendvolgers, moeten sommige trainees zelfs vechten voor hun recht op scholing. 'Wij zijn erg geschrokken van deze reacties', aldus een woordvoerder. De bond heeft de grieven aangekaart op het laatste Sectoroverleg met de rijksoverheid.

Concerndirecteur personeel en organisatie A. de Caluwé van het ministerie van Volksgezondheid erkende vorige maand al dat de rijksoverheid steken laat vallen bij de begeleiding van trainees. 'Dit raakt de betrouwbaarheid van de overheid als werkgever. Blijkbaar zijn we trots op het feit dat er jonge mensen binnenstromen, maar laten we ze verder aan hun lot over.

'Het lijkt erop dat de ambtelijke top de omgangsvormen van de politiek aan het overnemen is. Ik vind dat onverantwoord', zei De Caluwé tijdens een bijeenkomst van de CFO.

Binnenlandse Zaken, dat het trainee-project begeleidt, kent de klachten.

'We hebben de signalen opgevangen en we nemen ze serieus. Gebrek aan begeleiding, het gevoel dat je moet zwemmen, niet weten wat er van je verwacht wordt. De kritiek verschilt per departement en zelfs per afdeling. Maar er zijn ook heel veel tevreden trainees', verklaart een woordvoerder.

De bonden en rijksoverheid praten sinds woensdag over een nieuwe ambtenaren-CAO die per 1 juni zal gelden.

Daarin zal de overheid voorstellen het trainee-project voort te zetten, aldus de woordvoerder van Binnenlandse Zaken. 'Grosso modo zijn de ervaringen immers goed.'

Meer over