Traditie

Onze CDA minister-president wil graag dat in de Europese grondwet een verwijzing komt naar de christelijk-joodse traditie in Europa. Diezelfde christen ministerpresident vindt dat, ook tijdens de kersttijd, uitgeprocedeerde asielzoekers op straat moeten worden gezet....

Hij is inderdaad zeer christelijk consequent. Ik lees, immers, in de Bijbel dat voor Jozef en Maria (Yousuf en Miriam) in het Heilige land geen plaats was in de herberg. Daarom baarde Maria een kind in een stal. Ik lees in dezelfde Bijbel uit de mond van hetzelfde Kind: 'Wie een vreemdeling herbergt, herbergt Mij'. Meneer Balkenende kunt u dat ons eens nader toelichten?

Meer over