Tot ieders verrassing verláágt DSW zorgpremie met 6 euro

Zorgverzekeraar DSW verlaagt tegen de verwachting in de zorgpremie voor volgend jaar. De politiek en deskundigen rekenden juist op een premieverhoging. De verlaging van de premie komt uit op 6 euro per jaar. DSW, een kleine speler onder de zorgverzekeraars, komt traditioneel eind september als eerste met de premieberekening. Zorgverzekeraars hebben tot 12 november om hun premie bekend te maken.

Zorgverzekeraar DSW verlaagt de premie van de basisverzekering. Beeld anp
Zorgverzekeraar DSW verlaagt de premie van de basisverzekering.Beeld anp

De daling van de premie komt als een grote verrassing. Het kabinet hield juist rekening met een stijging van ongeveer 80 euro per jaar. Minister Schippers van Volksgezondheid ging op Prinsjesdag nog uit van een stijging van 6 euro per maand, maar dat was voordat de formerende partijen bekendmaakten het eigen risico volgend jaar gelijk te houden op 385 euro. Afzien van de verhoging van 15 euro van het eigen risico betekende nog eens een extra premiestijging van 10 euro per jaar, aldus de minister.

Ook eerdere geluiden van zorgverzekeraars hintten allemaal op juist een stijging. In april zei Wim van den Meeren, bestuursvoorzitter van CZ, nog een stijging van 7 á 8 procent te verwachten. En ook Willem van Duin, topman van Achmea, ging vorige maand nog uit van een fikse stijging van de premie, omdat de zorgverzekeraars al flink hebben moeten inboeten op hun buffers.

En deze zomer waarschuwde DSW-directeur Chris Oomen zelf nog voor een tegenvaller van 400 miljoen euro voor de zorgverzekeraars door een aanpassing van de zorgkosten over 2016. Dat zou neerkomen op een stijging van 30 euro per zorgpremie. Die stijging geldt nog steeds, zei op het NOS Radio 1-journaal. Maar zonder die tegenvaller zou de daling dus 36 euro zijn geweest.

Als belangrijkste reden voor de daling noemt Oomen dat de lonen en de prijzen in de zorg minder hard zijn gestegen of zelfs zijn gedaald. De zorgkosten in de Miljoenennota zijn volgens hem dan ook te hoog geraamd. Recentere cijfers zouden dat laten zien. 'We hebben nu een aardig beeld over de kosten van dit jaar en dat beeld is heel duidelijk: kostendalingen.'

Maar DSW zet ook een deel van de eigen reserves in om de premie te dempen. Dat doen zorgverzekeraars tot nu toe elk jaar, maar DSW reserveert hier nu een groter deel voor dan waarvan minister Schippers in de miljoenennota uitging.

DSW heeft daarnaast besloten de premie van de basisverzekering te verlagen én, 'symbolisch' , aldus Oomen, ook het verplichte eigen risico. De premie voor 2018 komt bij de zorgverzekeraar uit Schiedam uit op 1290 per jaar (107,50 per maand) voor zowel individueel als collectief verzekerden. Het eigen risico wordt met 10 euro verlaagd naar 375 euro.

Daarvoor past de zorgverzekeraar uit Schiedam een trucje toe. Een zorgverzekeraar mag een deel van het eigen risico vergoeden als het cliënten weet te verwijzen naar zorgaanbieders waar het specifieke afspraken met heeft. DSW zegt nu dat die afspraken gelden voor álle zorgaanbieders, behalve degenen die frauderen of waarvan DSW vindt dat ze echt slechte zorg leveren. 'En daarmee voldoen we aan de voorwaarden', aldus Oomen.

De premiestelling van DSW geldt vaak als een indicatie hoe hard de premies zullen stijgen of dalen in een jaar. De komende weken moet blijken in hoeverre de andere zorgverzekeraars de verrassende zet van DSW zullen volgen. Mogelijk heeft DSW iets meer vet op de botten dan de andere spelers in de markt: de premie van DSW steeg afgelopen jaar met 9,25 euro per maand, ruim boven de gemiddelde stijging van 7,73 euro.

null Beeld anp
Beeld anp
Meer over