Tot hier en niet verder: raad Middelburg wil vertrek Spahr

De gemeenteraad van Middelburg heeft donderdagavond met zeventien stemmen voor en twaalf stemmen tegen een motie van wantrouwen aangenomen tegen burgemeester Spahr van der Hoek....

De kleine raadszaal van het Middeleeuwse stadhuis op de Markt zit bomvol als Spahr van der Hoek donderdagmiddag de extra raadsvergadering opent met als enige agendapunt de 'huidige bestuurlijke verhoudingen in Middelburg'. De pers is massaal uitgerukt en beneden in de trouwzaal volgen tientallen Middelburgers het 'spektakel van de regenten' op een videoscherm.

De spanning is te snijden als Spahr het woord neemt en speciaal daarvoor het katheder betreedt. Op de grijze muur achter hem staat in goudgele letters de Middelburgse spreuk 'Wie sal 't maecken, dat niemand 't kan laecken'. De tekst wordt aan Cats, ooit stadspensionaris van Middelburg, toegeschreven, maar is op dit moment toepasselijker dan ooit.

Spahr gaat kort in op de in zijn ogen onterechte aantijgingen aan zijn adres. De camera's lopen, Omroep Zeeland zendt de vergadering rechtstreeks uit, en in de zaal kun je een speld horen vallen. Dan blijkt dat Spahr niet de hele beker wil leegdrinken.

Hij heeft geen zin in een 'raadsvergadering in de vorm van een televisieshow', waar geen serieus overleg mogelijk is. En hij wil ook niet aanwezig zijn bij 'het voorlezen van een soort akte-van-beschuldiging, waarop een vonnis zou moeten volgens, als bij een tribunaal'. Licht geëmotioneerd besluit de burgemeester zijn betoog met de opmerking: 'U kunt vandaag beter vergaderen zónder mij.' Waarna hij wegbeent, de gemeenteraad in grote consternatie en vertwijfeling achterlatend.

Bij ontstentenis van het slachtoffer zelf wordt de extra gemeenteraadsvergadering vervolgens een bijna plichtmatig nummer, zonder veel vuurwerk en hartstocht. Na een korte schorsing heropent loco-burgemeester Bruinooge de vergadering. Veel verrassingen hebben de fractievoorzitters niet meer in petto. De kaarten zijn geschud: het CDA dient de motie van wantrouwen in, ondertekend door VVD, D66, AOV/Unie55+, ChristenUnie en Sociaal-Democraten Middelburg, ondanks twee dissidenten goed voor een ruime meerderheid. 'Het gaan van incident naar incident is voor de stad Middelburg dodelijk te noemen', aldus CDA-fractieleider Buisman. 'Daarom zeggen we: tot hier en niet verder.'

Maar PvdA, GroenLinks en SGP willen de burgemeester nog een kans geven. In een motie pleiten zij voor een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van Spahr. Volgens PvdA-fractieleider De Reu hebben de wethouders onvoldoende duidelijk kunnen maken waarom zij niet meer met Spahr verder willen. 'Het is of bestuurlijk geklungel, of een bewust geregisseerde sluipmoord.'

'Wij willen feiten, geen futiliteiten', aldus fractieleider Goetheer van GroenLinks. 'Als je iemand naar huis stuurt, moet dat zorgvuldig gebeuren. Hoor en wederhoor moeten worden toegepast.'

Maar de wethouders laten zich niet uit de tent lokken en verwijzen naar hun eerdere brief. De burgemeester bemoeit zich te veel met wethouderszaken. De maat is vol, Spahr moet weg.

In de trouwzaal volgt een toeriste geamuseerd het via het videoscherm uitgezonden raadsdebat: 'Ik heb toch sterk de indruk dat hier de gevestigde orde aan het werk is en een ieder die boven het maaiveld uitsteekt een kopje kleiner maakt.'

Meer over