Tory-leider Cameron speelt socialisten in de kaart

De socialisten in het Europees Parlement wrijven zich al in de handen: er dreigt bonje binnen de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het europarlement....

De nieuwe Tory-leider wil de banden met de EVP verbreken,omdat die naar zijn smaak te federalistisch is. Als het aan hemligt moeten de 27 Tories die nu bij de EVP zitten, uit de fractiestappen en een nieuwe fractie gaan oprichten.

Voor de socialisten is dat natuurlijk een heerlijkvooruitzicht. De EVP heeft momenteel 66 zetels meer dan desocialistische PES-fractie, zodat er nog heel wat voor nodig isvoordat de socialisten de grootste fractie in het parlementworden.

Maar als er één schaap over de dam is, volgen er meer,redeneren de socialisten. Zij hopen dat dan ook een groepjeafgevaardigden uit de conservatieve ODS-partij van de Tsjechischepresident Vaclav Klaus, een gerenommeerde euroscepticus, zaldeserteren uit de EVP-gelederen. Dan komt de eerste plaats weereen stapje dichterbij.

De Tory-leden binnen de EVP zijn lang niet allemaal blij metde nieuwe wind die op het hoofdkwartier van de Conservatievepartij waait. Cameron wil dat zij binnen het europarlement eennieuwe, centrum-rechtse fractie vormen die Atlantischgeoriënteerd is, een duidelijk vrije-marktstempel draagt envooral eurosceptisch is.Op papier zouden daar ook andereparlementsleden voor te vinden moeten zijn, maar voorlopig staande Tory-europarlementariërs nog in het politieke ravijn tekijken. Wie weet komen die medestanders er nooit.

Een handjevol van hen heeft al laten weten dat ze de 'dwaze'bevelen uit het Tory-hoofdkwartier zullen negeren. Volgens eenvan hen, Philip Bushill-Matthews, zou het dom van de Tories zijnom uit de EVP te stappen.

Volgens hem hebben de Britse conservatieven nu tenminste nogeen vinger in de Brusselse pap, dankzij de EVP. Als ze eruitstappen, komen ze bij het legertje politieke daklozen terecht datin de gangen van het europarlement ronddoolt.

Het is inderdaad een weinig aanlokkelijk vooruitzicht omtussen de Italiaanse neofascisten en andereultra-nationalistische europarlementariërs te moeten rondleurenmet een nieuwe fractie. Maar volgens Tory-afgevaardigde GeoffreyVan Orden zit er niets anders op dan uit de EVP te stappen.

Volgens hem zullen de kiezers het niet begrijpen als zijncollega's 'het verkiezingsfeestje van deze uitstekende leiderverpesten doordat ze het bed willen blijven delen met eengroepering die van de EU 'een soort Verenigde Staten van Europawil maken'.

De fractieleider van de EVP, Hans-Gert Pöttering, wil nu metde nieuwe Tory-leider gaan praten om te voorkomen dat zijnfractie begint af te brokkelen. Maar een ontmoeting met de Duitsefractiechef, een echte euro-enthousiast, staat niet bovenaan hetprioriteitenlijstje van Cameron.

Een geluk bij een ongeluk voor de EVP is dat Cameron ook nietal te veel haast lijkt te hebben de Tories het bevel te geven defractie te verlaten. 'De meeste Britten hebben nog nooit van deEVP gehoord', legde een medewerker van Cameron diens relaxtehouding uit. 'Maar we houden wel vast aan het besluit.'

Meer over