Torenhoge schuld

Dat IJsland zijn financiële problemen zou kunnen oplossen door op te gaan in Noorwegen (Geachte redactie, 11 januari) is goed mogelijk, maar dat daardoor ook de weg naar de EU open ligt lijkt me sterk....

Of die torenhoge staatsschuld überhaupt moet worden ingelost, is momenteel onderwerp van discussie, maar het valt me op dat dat krankzinnig hoge rentepercentage van 5,5 procent meestal maar zijdelings ter sprake komt. Daarmee wordt de schuld in dertien jaar verdubbeld! Het is niet zo arrogant dat Nederland zijn miljarden ooit wil terugzien, maar de vereiste rente is dat wel.

Meer over