Nieuws

Topambtenaren: stop met onnodige en dure oprichting van nieuwe ministeries

De topambtenaren van de Haagse departementen keren zich tegen de oprichting van nieuwe ministeries. Dat schrijven de secretarissen-generaal in een gezamenlijke brief aan informateur Herman Tjeenk Willink.

De skyline van Den Haag, met achter de toren van de Grote Kerk de gebouwen van verschillende ministeries Beeld Freek van den Bergh
De skyline van Den Haag, met achter de toren van de Grote Kerk de gebouwen van verschillende ministeriesBeeld Freek van den Bergh

Met de oproep strijken de topambtenaren nogal wat politieke partijen tegen de haren in. In de campagne klonken juist veel oproepen tot de oprichting van nieuwe ministeries, om zo urgente problemen te agenderen.

Zo pleitten D66 en ChristenUnie in februari nog voor een minister van Digitalisering, wil GroenLinks het ministerie van Ruimtelijke Ordening terug en wil Bij1 een ministerie van Gelijkwaardigheid.

Het merendeel van zulke verkiezingsplannetjes strandt in schoonheid, maar voor een ministerie van Ruimtelijke Ordening is inmiddels wel een ruime Kamermeerderheid ontstaan. Van alle partijen die een goede kans hebben straks aan de formatietafel te zitten, is alleen de VVD niet expliciet voor.

In een uitzending van Jinek vlak voor de verkiezingen liet VVD-leider Rutte daarentegen vallen geen groot bezwaar te hebben tegen een dergelijk ministerie.

Maar in de brief laten de secretarissen-generaal, de hoogstgeplaatste ambtenaren van de ministeries, nu dus weten niets te zien in dergelijke vernieuwingen. ‘Departementale herindelingen zien wij niet als oplossing voor de vragen die er liggen. Het is ook niet nodig, omdat wij gewend zijn om in teams over de grenzen van departementen heen te werken’, valt in de brief te lezen.

Dure herstructureringen

De topambtenaren wijzen daarbij op het feit dat herstructureringen veel tijd en geld kosten. Een nieuw ministerie vraagt vaak de overplaatsing van honderden ambtenaren. Het duurt vaak lang voordat de organisatie dan weer operationeel is.

De secretarissen-generaal vrezen dan ook dat het ten koste zal gaan van een goede aanpak van de vraagstukken. In 2019 liet een onderzoek van de Auditdienst Rijk zien dat de naamswijzigingen en herverdeling van taken op de departementen het derde kabinet-Rutte in totaal 31,7 miljoen euro kostte. Alleen al de naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid, waar verder geen reorganisatie mee gemoeid was, kostte ruim twee miljoen euro.

Verder lijken de topambtenaren de Kamer te willen waarschuwen voor een nieuwe toeslagenaffaire, als zij nu te veel nieuwe initiatiefwetten indienen of een andere aanpak eisen van de ministeries.

‘Halsoverkop verbeter- op verbetermaatregel stapelen vergroot de kans op nieuwe drama’s’, staat in de brief. ‘Wij vragen daarom de gelegenheid om nieuwe voornemens consequent te toetsen op wat het in de praktijk betekent voor mensen, voor bedrijven, en wat de randvoorwaarden zijn voor de overheid in al haar verschijningsvormen: lokaal, regionaal en bij de betrokken publieke dienstverleners.’

Meer over