'Toneel en marketing zijn te veel als olie en water'

'Marketing en theater zijn als olie en water'. Dat is de conclusie van Suzanne Tesselaar die de afgelopen tweeëneenhalf jaar het onderzoeksproject 'Proeftuinen Podiumkunsten' heeft uitgevoerd....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De opzet was marketingmodellen te ontwikkelen om meer publiek naar toneelvoorstellingen te krijgen. Woensdag werd het resultaat van het onderzoek aangeboden aan staatssecretaris A. Nuis.

In haar rapport doet Tesselaar aanbevelingen om in de toneelsector een betere marketing door te voeren. Zo moeten er een aantal projectgroepen komen die zich met diverse aspecten van marketing gaan bezighouden. De koepelorganisaties VSCD en VNT moeten deze groepen gaan leiden.

Volgens Tesselaar hebben vooral de toneelgroepen een grote achterstand in marketing-deskundigheid. In een aantal gevallen halen de artistiek leiders zelfs hun neus voor dit onderwerp op. Ook bij de schouwburgen is de nodige weerstand geconstateerd. Tesselaar: 'Cox Habbema wil niet eens Marsen verkopen in de pauze, omdat ze dat te ordinair vindt.'

Staatssecretaris Nuis noemde de rapportage van het Project Proeftuinen belangwekkend. Nuis: 'Ooit was het heel gewoon dat de reizende gezelschappen hun komst in de stad met het nodige rumoer bekend maakten - komt dat zien! Een natuurlijke tegenstelling tussen het artistieke produkt en een vindingrijke promotie ervan is er niet, lijkt mij. Eerder het tegendeel.' Nuis verwonderde zich over de geconstateerde mentaliteitskloof tussen artistiek leiders en marketing.

Of zijn ministerie geld beschikbaar stelt voor een vervolg op het Project Proeftuinen kon Nuis nog niet zeggen.

Meer over