TomTom

Met een gevoel van ergernis en herkenning hebben wij het artikel 'TomTom als voornaam is te rigoureus' (de Volkskrant, 17 maart) gelezen....

Wij hopen dat de ouders van TomTom zich dan ook blijven verzetten tegen deze ambtelijke willekeur. Naamgeving hoort het primaat van de ouders te zijn en niet van gemeentelijke overheden. In plaats van zich bezig te houden met bekrompen interpretaties van regels, zouden deze het geven van originele namen kunnen aanmoedigen. Dit zou niet alleen het doel van het bevolkingsregister, namelijk unieke identificatie van individuen ten goede komen, maar ook de wereld zoveel kleurrijker maken.

Meer over