Toezichthouder bij Getronics vertrekt plots

Getronics heeft vrijdag bekendgemaakt dat commissaris Eric Bourdais de Charbonnière zich 'om persoonlijke redenen' terugtrekt uit de raad van commissarissen van het automatiseringsbedrijf....

Van onze verslaggever

Getronics worstelt met de ingezakte ICT-markt en met zijn financiële positie. De schuldenlast is teruggebracht tot zo'n 450 miljoen euro, maar het bedrijf wil de balans nog verder opschonen.

Een groep obligatiehouders heeft gisteren de wens geuit dat het bedrijf een obligatielening van 183 miljoen euro vervroegd aflost, die eigenlijk pas in 2004 afbetaald zou moeten worden. De groep vertegenwoordigt slechts 11 procent van de obligaties, maar adviseur Frans Faas wil in januari een vergadering houden 'om de wensen te inventariseren' bij deze groep schuldeisers.

Faas: 'Getronics opereert niet transparant, en is onfatsoenlijk geweest door de obligatiehouders niet te betrekken bij de herstructurering. Dus gaan we nu zelf eens kijken wat we willen.'

Getronics gaat mogelijk voorstellen om schuldpapier deels in te ruilen tegen nieuwe aandelen, maar daar voelen de obligatiehouders niet voor. 'Obligatiehouders zijn anders dan aandeelhouders', stelt Faas. 'Ze zijn risicomijdend. Een bedrijf moet zijn schuld gewoon aflossen.'

Meer over