Toets op klimaatcompensatie

Er komt een strengere, onafhankelijke controle op de handel in klimaatcompensatie. Een extern onderzoeksbureau en het voorlichtingsinstituut Milieu Centraal zullen erop toezien dat klanten correcte informatie krijgen en dat beloofde klimaatcompensatie ook wordt gerealiseerd....

Van onze verslaggever Jeroen Trommelen

De extra controle werd vrijdag aangekondigd door Milieu Centraal, onafhankelijk voorlichtingsbureau van overheid, milieubeweging en bedrijfsleven. De compensatiebedrijven zijn het onderling eens over de strengere aanpak.

De afspraken gelden voor alle aanbieders van klimaatneutrale producten en diensten. Dat zijn Essent, Rabobank, Greencard Visa, Trees for Travel, Greenchoice en de Climate Neutral Group.

De strengere controle volgt op onderzoek van de Volkskrant waaruit bleek dat diverse projecten van compensatiebedrijven niets bijdragen aan een beter klimaat. Zo bleek een ‘speciaal aangelegd klimaatbos’ van Trees for Travel in Limburg al lang te bestaan, en waren energieprojecten in de derde wereld van de Climate Neutral Group soms slecht onderbouwd of al volledig gefinancierd door ontwikkelingshulp. Keurmerken bleken geen garantie voor kwaliteit.

Vorig jaar spraken de aanbieders van klimaatcompensatie al af dat ze een ‘collegiale toets’ zouden uitvoeren. Bedrijven die zich niet aan gemeenschappelijke normen houden, konden uit het samenwerkingsverband worden verwijderd.

De kans bestaat dat een collegiale toets kool en geit spaart, erkent directeur Chris Bruijnes van Milieu Centraal. ‘Milieu Centraal zal niet meegaan met een schijnproces. Ook daarom wordt een extern bureau ingeschakeld.’

Het ministerie van VROM wordt gevraagd het extra toezicht te financieren. Of dat wordt gehonoreerd is de vraag. Minister Cramer van Milieu zei in de Tweede Kamer dat de bedrijven zelf orde op zaken moeten stellen. D66 en PvdA drongen aan op beter toezicht.

Afgelopen week besloot ook de Climate Neutral Group extern te laten onderzoeken waarin klimaatgeld van klanten het best kan worden geïnvesteerd en welke criteria daarbij moeten gelden.

Het bedrijf sluit zich echter niet aan bij het strengste keurmerk van het Wereldnatuurfonds, met de garantie dat projecten uitsluitend met klimaatgeld van de grond kunnen komen. ‘Door strenge regels, controles en geringer aanbod zijn die projecten 50 procent duurder. Dat is niet altijd nodig.’

Meer over