Toestroom van asielzoekers dit jaar fors verminderd

Het aantal asielzoekers daalt fors, in tegenstelling tot eerdere voorspellingen van staatssecretaris Cohen van Justitie. Deze maand is het aantal asielzoekers zelfs met eenderde gedaald, vergeleken met vorig jaar maart....

Cohen voorspelde eind vorig jaar dat in 1999 65 duizend asielzoekers naar Nederland zouden komen (in 1998 kwamen er 47 duizend). De staatssecretaris zei dat het asielbeleid zou ontploffen als zijn voorspelling zou uitkomen. Hij baseerde zich op rekenmodellen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het ziet er nu naar uit dat maatregelen om de toestroom van asielzoekers te verminderen vruchten afwerpen. Als de dalende trend doorzet, komen er dit jaar zo'n 45 duizend asielzoekers. Daarbij is geen rekening gehouden met vluchtelingen uit Kosovo.

De daling blijkt uit nog niet gepubliceerde cijfers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Vooral het aantal Iraanse asielzoekers is verminderd.

Cohen verklaarde eerder Noord-Irak tot veilig gebied. Asielzoekers die daar vandaan komen zonder goed vluchtverhaal, worden direct teruggestuurd.

Deze maand werden ongeveer tweeduizend asielzoekers in de asielcentra opgenomen, in afwachting van een beslissing over hun asielverzoek. Dat is het aantal na een eerste schifting door de IND: vluchtelingen met een aantoonbaar zwak asielverhaal moeten vertrekken.

Vorig jaar maart moest het COA nog aan ruim drieduizend vluchtelingen onderdak bieden. In januari dit jaar waren er bijna honderd minder dan het jaar ervoor; in februari waren er negentien asielzoekers meer dan vorig jaar.

Meer over