Toeristen van levensbelang voor monumentenbeheerders

Cultuurhistorisch Nederland moet in de computer. Het mag geen adreslijst worden van monumenten, forten en beschermde dorpsgezichten - want daarvan zijn er al genoeg -, maar het moet een opsomming zijn van alle projecten waarin cultuur en toerisme worden gecombineerd....

JACOMIJN DE RAAD

Wie met een cultuurhistorisch project wil beginnen, kan in het 'kenniscentrum' leren van andermans successen of missers. Ook moet in de computer te vinden zijn of elders in het land al gelijksoortige projecten bestaan, waardoor gezamenlijke reclame- of kortingsacties mogelijk zijn.

Nederland heeft tal van projecten waarin cultuur en toerisme elkaar versterken, aldus Van Dok. Voorbeelden zijn het gerestaureerde Fort Kijkduin in Den Helder, dat deze maand wordt heropend voor publiek; het VOC-project, dat op dertien plaatsen in Nederland aandacht gaat vestigen op de geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie; en de samenwerking tussen steden, zoals Hanze- en vestingsteden. Maar het totale overzicht over al deze projecten ontbreekt.

De overheid en de beheerders van monumenten willen dat overzicht graag hebben, omdat het cultuurhistorisch erfgoed een toeristische attractie van de eerste orde aan het worden is. Open Monumentendag bijvoorbeeld trok vorig jaar 700 duizend bezoekers, twee keer zoveel als in 1986. En het aanbod is groot: Nederland telt ruim honderdduizend monumenten die op de een of andere manier beschermd zijn, zoals meer dan driehonderd beschermde stadsgezichten.

De cultuurhistorische honger van Nederlanders komt veel beheerders van het erfgoed goed uit. De subsidies van de overheid nemen af; daardoor worden het beheer en behoud van monumenten er niet makkelijker op. Als de bezuinigingen van de afgelopen tien jaar niet worden teruggedraaid, zo heeft de stichting Nationaal Contact Monumenten uitgerekend, komt het behoud van één op de drie monumenten in gevaar. Toeristen trekken wordt voor monumentenbeheerders van levensbelang.

Een breed aanbod van culturele en toeristische mogelijkheden is de beste aanpak, vinden alle betrokkenen. Zodat toeristen na dat ene fort nog even doorlopen naar dat andere museum. En vervolgens nog een fietstochtje maken langs dat architectonisch bijzondere gebouw in de buurt of naar een nabijgelegen stad om te winkelen. Daarom moet in het computerbestand ook terug te vinden zijn welke fietsroutes in de buurt van Fort Kijkduin liggen en wat er in de VOC-steden nog meer te beleven is behalve het VOC-project.

Een aantal provincies, zoals Utrecht, en organisaties, zoals de ANV, heeft al een eigen inventarisatie gemaakt. Maar het Utrechtse bestand gaat slechts tot de provinciegrens. En dat van de AVN (waarin ANWB, VVV's en NBT samenwerken) is weliswaar een zeer uitgebreide adreslijst, maar die bevat alleen de 'officiële' musea, en niet de kleine, particuliere musea.

De ANWB gaat volgens een woordvoerder eind dit jaar bekijken hoe aan de adreslijst van de AVN ook cultuurhistorische feiten kunnen worden gekoppeld. Als het aan staatssecretaris Van Dok ligt, gaat dat zeker gebeuren. Want voor de overheid is zo'n computerbestand ook een hulpmiddel om Nederland nog interessanter te maken voor toeristen. Daarmee kan dan weer de scheve 'vakantiebalans' wat worden rechtgetrokken: Nederlanders geven nu verhoudingsgewijs veel meer uit aan buitenlandse dan aan binnenlandse vakanties.

Meer over