NieuwsMelkveehouderij

Toekomstbeeld FrieslandCampina: de Nederlandse turbokoe zal nóg meer melk gaan geven

Het aantal boerenbedrijven zal de komende jaren drastisch afnemen en de melkveehouderij zal verder intensiveren. Dat valt op te maken uit de prognoses van FrieslandCampina, de grootste zuivelcoöperatie van Nederland.

FrieslandCampina voorziet dat Nederland in 2030 evenveel melk als nu produceert met minder koeien. Beeld ANP XTRA
FrieslandCampina voorziet dat Nederland in 2030 evenveel melk als nu produceert met minder koeien.Beeld ANP XTRA

De verwachtingen tot 2030, die de directie van FrieslandCampina donderdag in het FD presenteerde, wijzen de andere kant op dan waar het volgens deskundigen heen moet in Nederland, wereldwijd koploper in vee per hectare landoppervlak. Met de Europese Green Deal, de Nederlandse ambities met kringlooplandbouw en de stikstofcrisis staat juist een minder intensieve veehouderij op de politieke agenda. Dit om klimaat en milieu te sparen.

Volgens FrieslandCampina hoeft hun toekomstbeeld niet te botsen met duurzaamheid. De coöperatie denkt dat met technologische oplossingen de uitstoot van stikstof en broeikasgassen ‘naar nul’ kunnen. Tegelijkertijd zal nog meer gevraagd worden van de Nederlandse koe. De melkproductie per hectare stijgt in de prognose de komende tien jaar met 10 procent, terwijl het aantal koeien met eenzelfde percentage afneemt. Zo blijft de melkproductie op peil, met minder koeien.

Woensdag hekelde een voormalig veearts in de Volkskrant hoe de Nederlandse koe nu al letterlijk wordt uitgemolken, onder meer door een overdaad aan eiwit te voeren. De prijs hiervoor zijn allerlei kwalen en doorgaans een slachtleeftijd voor de ‘turbokoeien’ van amper zes jaar − terwijl ze vele malen ouder kunnen worden.

Boerenprotesten

Het opinieartikel viel woensdag samen met de boerenprotesten vanwege een verplichte stikstofmaatregel van de overheid, die een maximum stelt aan het eiwitgehalte in het krachtvoer. Dat heeft weer gevolgen voor de melkopbrengst. De grootste boerenorganisatie, LTO Nederland, staakte donderdag uit onvrede de overleggen met het ministerie over de voermaatregel.

Bemoeienis met het koeiendieet vanuit Den Haag is slechts een van de maatregelen die de protestboeren het gevoel geven dat hun sector gemarginaliseerd wordt om ruimte te maken voor natuur, industrie en bouw. Het beeld dat FrieslandCampina nu schetst voor 2030 − waarin door een gebrek aan opvolgers het aantal melkveebedrijven van 15 duizend zal dalen naar 10 duizend en het aantal koeien afneemt naar iets meer dan 1,4 miljoen − is dan ook precies het toekomstbeeld waar clubs als Farmers Defence Force tegen strijden.

De leiding van FrieslandCampina zegt in het FD niet achter de polariserende acties van deze boeren te staan. Coöperatievoorzitter Frans Keurentjes voegt eraan toe: ‘Het is niet dat wij de afname van het aantal koeien of het aantal melkveehouders politiek of sociaal wenselijk vinden. Maar dit zijn de meest aannemelijke inschattingen als je de huidige ontwikkelingen, zoals dat jaarlijks 2 tot 3 procent van de melkveehouders stopt, doortrekt. Op deze realiteit moet de onderneming inspelen.’

Meer over boeren en stikstof

Opinie: Wie mishandelt hier eigenlijk onze melkkoeien?
Weer lopen boeren te hoop tegen het kabinet. Maar kijk eens hoe ze zelf met hun vee omspringen, schrijft een verontwaardigde voormalige veearts, Nico Hoogland.

De boer voelt zich onderdrukt door hogere machten en weigert ingrepen op het erf
Zonder tractor, maar met hetzelfde wantrouwen jegens de autoriteiten trokken de boeren er weer op uit. De Volkskrant reed mee met melkveehouder Leusink: ‘We hebben al zoveel gezeik op ons erf.’

Krijgen boeren te weinig betaald?
In de boerenprotesten komen, naast het verzet tegen de stikstofmaatregelen, drie klachten steevast terug: de boer krijgt te weinig, supermarkten gaan strijken met de winst en de consument wil niet meer betalen. Maar klopt dat wel?

Meer over