Toekomst Zeist

In het artikel over de toekomstige inrichting van Zeist (de Volkskrant, 13 maart) krijgt de gemeente een pluim voor haar initiatief om met inbreng van inwoners tot een visie te komen....

Het is terecht vragen te stellen bij axioma's van de gemeente. Anderzijds: de kritiek van Koos van Gemeren over het inwoneraantal is niet terecht. In 1978 bereikte Zeist 60.622 inwoners, daarna steeg het naar 62 duizend, en daalde vervolgens naar circa 59 duizend, en is redelijk stabiel gebleven op dat niveau. Voorts wordt de bomenkap ten behoeve van nieuwbouwhuizen er met de haren bij gehaald.

Het aantal gekapte bomen is wel bekend, en de kritiek op de doorstroming kan ook anders worden bekeken. Immers: 40 procent van de nieuwe huizen wordt bewoond door Zeistenaren die een ander huis in de gemeente achterlieten.

Van de Volkskrant verwacht je meer onderzoek en diepgang over zo'n interessant onderwerp. De bij het artikel geplaatste foto neemt helaas meer dan de helft van de totale ruimte in, en vermeldt Platolaan in plaats van Senecalaan. Spiegelen met de regio en vergelijkbare steden in Nederland geeft meer perspectief.

Meer over