Toekomst vliegveld Twente is nog in nevelen gehuld

ARNHEM De doorstart van het vliegveld Twente is nog allesbehalve zeker. Voor de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Overijssel bestaat er nog veel onzekerheid over de toekomst van een burgerluchthaven bij Enschede....

De opstelling van de PvdA is doorslaggevend voor het definitieve besluit dat Provinciale Staten woensdag gaan nemen. Diezelfde ochtend komt de PvdA-fractie nog een keer bijeen om haar standpunt te bepalen.

Over de verwachte passagiersaantallen, die volgens een nieuw onderzoek van de provincie Overijssel uitkomen tussen 0,39 en 4,53 miljoen in 2030, heeft de PvdA geen aanvullende vragen. Alle onderzoeken over de nieuwe burgerluchthaven bij Enschede en de gegevens van andere luchthavens zijn nu meegenomen. Op basis van de nieuwe cijfers is een aanbesteding haalbaar, aldus het provinciebestuur van Overijssel.

De PvdA is daar nog niet van overtuigd; de fractie vindt de bandbreedte aan de ruime kant. De nieuwe werkgelegenheidscijfers zijn echter geen punt van twijfel. Ze zijn niet zo ongunstig als critici voorspelden. Volgens nieuwe berekeningen levert het vliegveld 2.700 banen op. Daarmee is voor de PvdA nog niet alle pijn uit het dossier. De partij wil harde zekerheden dat er geen overheidsgeld in het vliegveld gaat zitten.

Crisis
Vorig jaar december ontstond in Overijssel een politieke crisis over de toekomst van de luchthaven Twente. De PvdA stemde tegen het voorstel van gedeputeerde staten. Daarna zegden de VVD en het CDA het vertrouwen in hun coalitiepartner op.

De PvdA is niet tegen een vliegveld, maar vond dat er te veel haken en ogen zaten aan het plan. In een nieuw akkoord van begin dit jaar zijn deze bezwaren zo veel mogelijk weggenomen. Een van de voorwaarden is dat de 500 hectare grond in eigendom komt van de provincie en de gemeente Enschede, zodat de regio zelf aan het stuur komt bij de ontwikkeling.

Het Rijk zal de gronden overdragen voor 29,8 miljoen euro, zo is vrijdag in een bestuursakkoord afgesproken. Maar de PvdA is teleurgesteld dat een afspraak over een nieuwe, kleine geluidscontour niet in dat akkoord is opgenomen. Ook over de bodemsanering, een netelig punt, zijn nog niet alle afspraken met het Rijk duidelijk.

‘Enschede Airport Twente’ houdt de gemoederen in de regio al jaren bezig. Objectief is een doorstart van het militaire vliegveld een fluitje van een cent: alle faciliteiten liggen klaar.

Maar er zijn felle voor- en tegenstanders. Waar de een het vliegveld ziet als de mogelijkheid bij uitstek om het gebied uit het economische slop te halen, maakt volgens de ander een luchthaven alles kapot wat Twente aan voordelen biedt – rust, ruimte en kleinschaligheid.

Grote strijd
De afgelopen jaren is een grote strijd ontbrand over de toekomstramingen. De tegenstanders kregen steun van luchtvaartdeskundigen die gaten schoten in de onderbouwing van de passagiersaantallen en werkgelegenheidscijfers.

Het laatste onderzoek, in opdracht van de tegenstanders uitgevoerd door SEO Economische Onderzoek, voorspelde slechts een half miljoen passagiers in 2030. Op grond van deze en andere gegevens heeft de provincie Overijssel nu haar verwachtingen op een aantal punten naar beneden bijgesteld. Maar niet alle: het aantal potentiële reizigers zou door SEO veel te laag zijn geschat.

Meer over