'Toekomst ligt in Europa'

Het europarlement is ontevreden met de 862 miljard op de EU-begroting. 'Te weinig om te blijven leven, te veel om dood te gaan', kreeg de vertrekkende voorzitter Blair te verstaan....

Met piepende banden komt een door motoragenten geëscorteerdeblauwe BMW tot stilstand voor het Europees Parlement in Brussel.Het achterportier wordt geopend en Tony Blair stapt uit. Hij rentbijna het parlement in.

'Alweer komt een Brits regeringslid te laat aan', zal eenvan de wachtende europarlementariërs even later vinnig opmerken.

De afgevaardigden zijn klaar voor de laatste krachtmeting metde Britse premier. Zijn voorzitterschap wordt geëvalueerd. Erklinken complimenten, maar er is ook veel kritiek. De ambitieswaren groot, de uitkomsten mager. Europa is als de Titanic,krijgt Blair te horen: 'We hebben de ijsberg net gemist, maar westevenen nu af op een zandbank.'

Blair mag het dan als EU-voorzitter met de 24 andereregeringsleiders eens zijn geworden over hoeveel geld de EU van2007 tot en met 2013 te besteden krijgt, het europarlement moetook nog akkoord gaan. Voorafgaand aan de EU-top hadden de grotefracties al gewaarschuwd dat zij geen genoegen zouden nemen meteen uitgeklede begroting.

'Er is nog geen akkoord over de financiële perspectieven,alleen overeenstemming in de Raad', merkt Hans-Gert Pötteringop. Volgens de Duitse voorzitter van de conservatieve EVP, degrootste fractie, geeft het geen pas dat de budgetten vooronderwijs, jeugd en cultuur zijn bevroren. 'En er is ook teweinig geld voor het buitenlandse en veiligheidsbeleid.'

Ook de socialisten zijn ontevreden met de begroting van 862miljard. 'Te weinig om te blijven leven, te veel om dood tegaan', hoont de Oostenrijker Hannes Swoboda namens hen.

Maar de Brit Nigel Farage, van de eurosceptische fractieOnafhankelijkheid en Democratie, verwijt Blair juist hetomgekeerde: 'U hebt zeven miljard pond weggegeven van de rebateen Chirac heeft al zijn landbouwsubsidies wel mogen houden.Waarom moeten wij meebetalen aan de riolering in Budapest of demetro in Warschau, terwijl ons eigen openbaar vervoer nietfunctioneert?'

De meeste europarlementariërs overstemmen Farage met luidboegeroep. Blair, in hemdsmouwen, luistert geamuseerd toe.

Dan is het de beurt aan de premier. Natuurlijk hebben allelidstaten ook aan hun eigenbelang gedacht, zegt hij. Hij wil deparlementariërs de illusie ontnemen dat er nog meer geld uit dedeal te slepen valt. 'Er waren ook lidstaten die juist een nogkléinere begroting wilden.'

Hij benadrukt het belang van de afspraak om in 2008 te gaanspreken over een herziening van de financiering. Dan komen zowelde landbouwsubsidies als de omstreden Britse kortingsregeling(rebate) onder vuur te liggen. Blair zegt zelfs bereid te zijnom een grotere Europese begroting te accepteren. 'Maar alleen alsdat een hervormde begroting is.'

Aan de sceptische Britse europarlementariërs, waaronder deConservatieven en Nigel Farage, deelt Blair een sneer uit. 'U zitdaar met onze nationale vlag voor uw neus, maar uvertegenwoordigt niet de belangen van ons land. We leven nietmeer in 1945. Dit zijn onze partners, onze collega's. Onzetoekomst ligt in Europa.'

Dan flitst Tony Blair met politie-escorte weer terug richtingluchthaven. Het EU-voorzitterschap zit erop.

Meer over