Toch veel vertrouwen in KWF Kankerbestrijding

Het vertrouwen in goede doelen is de afgelopen twee jaar gedaald. KWF Kankerbestrijding scoort het hoogst, ondanks de negatieve publiciteit rondom Alpe d'HuZes. Het jaarlijkse sportevenement kwam vorig jaar negatief in het nieuws toen bleek dat een van de oprichters geld in rekening had gebracht.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER LEONIE HOSSELET

AMSTERDAM - Dat blijkt uit merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Het merkenadviesbureau onderzocht onder drieduizend Nederlanders de bekendheid en waardering van goede doelen en de bereidheid eraan te doneren. Vooral natuur- en milieuorganisaties hebben volgens het onderzoek te maken met een geringe bekendheid en twijfel over het nut van het goede doel. Mensen zijn kritischer geworden, zegt merkadviseur Beerda, maar bij dit segment goede doelen is dat nog sterker. Mensen zetten vraagtekens bij wat organisaties precies doen, hoe professioneel ze zijn en wat de toegevoegde waarde is.

Twijfel over het nut van goede doelen kwam volgens Beerta in eerdere onderzoeken niet naar voren. 'Het is een combinatie van een kritischere samenleving, die het financieel niet makkelijk heeft, en organisaties die niet altijd even professioneel overkomen.' Of ze worden juist te commercieel. Beerda: 'Er is een wildgroei aan ambassadeurs. Er wordt steeds vaker gewerkt met betaalde wervers. Dat gelikte, dat accepteren mensen niet.'

De geringe bekendheid van sommige goede doelen verbaast Beerda, bijvoorbeeld de stichting ALS Nederland. De stichting gebruikte in haar reclame foto's van ALS-patiënten die inmiddels zijn overleden. Beerda: 'Die campagne werd bejubeld, maar niemand in het onderzoek kende de stichting.' Bij natuur- en milieuorganisatie Wakker Dier had Beerda een sterkere stijging in bekendheid verwacht door de plofkipcampagne. Beerda denkt dat veel mensen de plofkip wel kennen, maar niet weten dat Wakker Dier erachter zit. 'Dat kan heel goed', erkent campagneleider Sjoerd van de Wouw. 'In onze radiospotjes staat de plofkip centraal, niet wijzelf. We hopen dat mensen ons onthouden doordat ze vervolgens horen dat door Wakker Dier plofkippen uit de supermarkt zijn verdwenen.' Van de Wouw wijst erop dat het onderzoek niet per se hoeft te betekenen dat organisaties iets verkeerd doen. 'Als mensen minder positief worden over de natuur, geven ze ook minder positieve antwoorden op vragen over natuurorganisaties.'

Cijfers over de hoogte van donaties aan goede doelen in 2013 zijn er nog niet.

undefined

Meer over