Tja, wanneer ben je Nederlander?

Diverse nationaliteiten, hier geboren en getogen, over het leven in Nederland anno 2005..

Cem Kaya (26) woont al bijna zijn hele leven in Leeuwarden.Zijn ouders komen uit Turkije, maar hij voelt zich eigenlijkNederlander. Tenminste? 'Tja, wanneer ben je Nederlander? Als jeeen Nederlands paspoort hebt? Als je hier opgroeit? Kijk, ik benmeer Nederlander dan Turk. Maar ik ben weer niet zo Nederlandsals iemand met Nederlandse ouders.'

Na de mavo ging hij naar een andere school dan zijn vrienden.Expres, want hij wilde serieus met zijn opleiding verder en zozou hij niet in de verleiding komen om zich met andere dingenbezig te houden. Toch wel. 'Na een maand of twee, drie ontdekteik dat het niet aan mijn vrienden lag. Ik vond uitgaan veelbelangrijker dan school.' Cem stopte met het mbo en ging werken,maar ontdekte dat een grote mond en karakter niet genoeg zijn.Hij belandde bij een reïntegratietraject van de sociale diensten besefte toen voor het eerst dat hij in een hokje werd gestopt.'Dat traject was vooral voor minderheden en bemiddelde bij banenals lasser en timmerman. Niet dat daar iets mis mee is hoor, maarik kan veel meer dan dat.'

Via zelfstudie deed hij een vakopleiding, en inmiddels werkthij alweer twee jaar bij een call-center. Pogingen voor eenhbo-opleiding mislukten, omdat hij de toelatingsexamens niethaalde. 'Mijn manager overlegt nu met de school, of ik niet tochkan beginnen. Ik blijf het gewoon proberen. Ik ben niet iemanddie het opgeeft.'

In Leeuwarden merkte Cem nauwelijks iets van discriminatie.In de media was dat anders, vooral na 11 september en de moordop Theo van Gogh. 'Die gebeurtenissen hebben de moslims geen goedgedaan. Als ik op tv mensen hoor zeggen dat de islam haatpredikt, dan is dat niet voor mij persoonlijk bedoeld. Maar hetraakt me wel.'

Momenteel is Cem druk met het opzetten van eenjongerenontmoetingsplaats boven de moskee in Leeuwarden. 'Wetreffen elkaar in de moskee, maar dan zijn er altijd ouderen bij.Nu mogen we de ruimte erboven gebruiken. We hebben er een tvneergezet en een bankstel.' Volgens hem is er veel behoefte aanzo'n plek. 'De jongeren kunnen elkaar bij voorbeeld helpen methuiswerk, we kunnen ze vertellen hoe belangrijk een opleiding is.Gewoon, zoals je vroeger een hutje bouwde.'

Meer over