Tijdrace is onbevredigende oplossing bij wind

De wind was zaterdag de grote winnaar bij de Nederlandse roeikampioenschappen. Een flinke bries zorgde voor een oneerlijk verloop van de wedstrijden en onveilige situaties....

Van onze roeimedewerker Anne de Lange

Zaterdagochtend zorgde de schuin over de baan staande tegenwind voor eindeloos oponthoud. Bij de startvlotten slaagde men er nauwelijks in de boten op koers te krijgen. En als de wedstrijden van start gingen, was de uitslag geflatteerd. Want aan de ene kant van de baan voeren de roeiers in de luwte, terwijl aan de andere kant van de baan volop tegen de wind in gestreden moest worden.

De wedstrijdleiding greep aan het einde van de ochtend ferm in. Men haalde het internationale protocol voor barre weersomstandigheden uit de kast. De boordaan-boord-races, verdeeld over zes banen, werden vervangen door een zogeheten time trial. Dat is een tijdrace met een vliegende start, De boten starten daarbij met een tussenpoos van dertig seconden achter elkaar over één in de luwte gelegen baan.

De wind en de roeisport zijn geen vrienden. De wind zorgt niet alleen voor aanmerkelijke verschillen als het gaat om banen die al dan niet in de luwte liggen. Het veroorzaakt ook stroming van het water. Hierdoor kan het gebeuren dat aan de ene kant van de baan de roeiers de stroom mee hebben, terwijl aan de andere kant van de baan juist de waterstroom tegen staat. Daardoor kunnen er boeiverschillen ontstaan tussen de verst uit elkaar verwijderde banen die oplopen tot ruim twintig seconden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Technische Universiteit Delft.

De internationale roeifederatie is zich van dit fenomeen bewust, en besloot erkende roeiaccommodaties te voorzien van acht in plaats van zes banen. Dit geeft de wedstrijdleiding de mogelijkheid de meest gelijke banen in te zetten als de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven. Dat is een louter cosmetische maatregel, want uit hetzelfde wetenschappelijke onderzoek blijkt dat dit slechts een marginale verbetering geeft. Toch werd er in de Amsterdamse Bosbaan negen miljoen euro geïnvesteerd om de accommodatie te verbreden.

Gezagsdragers binnen de roeisport komen bij een volstrekt oneerlijk wedstrijdverloop altijd op de proppen met een curieus en conservatief cliché: 'roeien is nu eenmaal een buitensport, met alle gevolgen van dien'. Het overkappen van een baan, desnoods van een halfopen constructie, zou de sport zeker ten goede komen.

De tijdraces van zaterdag leverden onbevredigende resultaten op. Skiffeur Dirk Lippits heroverde zijn nationale titel met een marge van een seconde op jongeling Sjoerd Hamburger. Maar het blijft onbekend wie van de twee de meeste tegenwind ving. Het kan zomaar zijn dat Lippits meer windvlagen tegen had dan zijn rivaal.

Onder veel betere weersomstandigheden verklaarde wedstrijdleider Hugo Timmerman gisteren: 'We hebben zaterdag het beste ervan gemaakt. Het was een unicum, maar hopelijk hoeven we de time trials nooit meer toe te passen. Wedstrijden met zes boten naast elkaar zijn veel mooier.'

Meer over