Tijd en ruimte

Op de pabo moeten rekenen en taal meer aandacht krijgen, zeggen ze in Den Haag. En terecht. Basisschoolleerlingen verdienen een goed geschoolde juf of meester....

Veel studenten halen de entreetoets aardrijkskunde en geschiedenis van de pabo niet. Vervolgens moeten ze veelal zelf hun vakkennis bijspijkeren. Dat is geen goede aanpak. Voor kennisontwikkeling heb je docenten nodig die je leren hoe de wereld in elkaar zit. Geen tijd voor meer aardrijkskunde en geschiedenis op de pabo? Het zijn sterk talige vakken die gemakkelijk verbonden kunnen worden met taalonderwijs.

Aardrijkskunde en geschiedenis gaan over tijd en ruimte en verdienen die tijd en ruimte ook in de klas.

Meer over