Tientallen organisaties voelen zich onderbedeeld

Tientallen belangenorganisaties hebben dinsdag geklaagd dat het kabinet hen is vergeten of heeft onderbedeeld bij de verdeling van het geld voor het jaar 2000....

De studentenbond LSVb zegt dat het kabinet ten onrechte bezuinigt op onderwijs. 'Het aantal studenten groeit, maar de investeringen blijven achter.' De HBO-Raad wil ook meer geld. De Algemene Onderwijsbond mist maatregelen om het lerarentekort terug te dringen.

De Vervoerdersorganisatie EVO en de ANWB vinden dat het kabinet nog steeds te weinig energie stopt in oplossing van de files. Ze zijn tegen de verhoging van de belasting op dieselauto's met 2000 gulden, net als de Bovag en de RAI.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers vreest dat het te weinig geld ontvangt om de stroom asielzoekers van volgend jaar op te vangen.

De ziekenhuizen zeggen dat het geld dat zij krijgen opgaat aan andere zaken dan de oplossing van de wachtlijsten. Ook de thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen maken zich nog steeds zorgen over de stijgende werkdruk van het personeel en de 'verschraling van de zorg'. De organisatie van Verpleegkundigen NU '91 heeft ook sterke twijfels bij de voornemens van Paars om de wachtlijsten aan te pakken. Er komt wel geld, maar een oplossing wordt niet gegeven. De zorgverzekeraars waarschuwen voor hogere premies voor ziektekostenverzekeringen; de bevolking doet een steeds groter beroep op de gezondheidszorg.

Er is te weinig aandacht voor peuterspeelzalen in achterstandswijken en lessen Nederlands aan allochtonen, zegt het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum.

Meer over