NieuwsNibud

Tienduizenden Nederlanders komen niet rond; Nibud pleit voor verhoging bijstand

Tienduizenden Nederlanders in de bijstand komen structureel niet rond, blijkt uit onderzoek dat Nibud maandag heeft gepubliceerd. De budgetvoorlichter pleit daarom, midden in de recessie, voor een verhoging van de inkomensondersteuning en het minimumjeugdloon.

Marieke de Ruiter
Korting in de sociale super. Het Nibud analyseerde de afgelopen vijf jaar het armoedebeleid van tachtig gemeenten en concludeert dat de bijstand voor tienduizenden huishoudens tientallen euro’s te laag is. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Korting in de sociale super. Het Nibud analyseerde de afgelopen vijf jaar het armoedebeleid van tachtig gemeenten en concludeert dat de bijstand voor tienduizenden huishoudens tientallen euro’s te laag is.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het Nibud analyseerde de afgelopen vijf jaar het armoedebeleid van tachtig gemeenten en concludeert dat de bijstand voor tienduizenden huishoudens tientallen euro’s te laag is. Het gaat dan met name om gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar, wier school- en leefkosten duurder zijn dan die van jonge kinderen. En 21-minners die maximaal 260 euro bijstand krijgen.

De makkelijkste manier om deze gezinnen te helpen, is door de voorziening in het levensonderhoud generiek te verhogen, stelt het Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Op dit moment is die voor alleenstaanden 1.050 euro in de maand en 1.500 euro voor stellen. Daarnaast zou een verhoging van het jeugdminimumloon ertoe moeten leiden dat jongeren buffers kunnen opbouwen, ‘want als die nu niet kunnen rondkomen, creëer je de problemen van morgen.’

Flexwerkers

Het onderzoek van het Nibud komt midden in in een economische recessie. Dat maakt de oproep alleen maar urgenter, vindt Vliegenthart. ‘Tijdens de hoogconjuctuur de afgelopen jaren zagen we dat het aantal mensen dat kon rondkomen steeg, maar de onderliggende kwetsbaarheden bleven bestaan, zoals die van flexwerkers die tegen minimumloon werkten en geen buffers opbouwden. Nu de conjunctuur omslaat, moeten we zorgen dat die kwetsbaarheden niet verder worden vergroot.’

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 12 duizend toegenomen. De doelgroep die nu aanklopt bij de gemeenten, is vaak een hogere levensstandaard gewend dan ‘traditionele’ bijstandsontvangers. Onder hen zijn bijvoorbeeld zzp’ers die hiervoor goed boerden maar door de coronacrisis brodeloos zijn geraakt. Vorige week waarschuwde de voorzitter van Vereniging van Nederlandse Gemeenten al in deze krant dat zij hun inkomsten nauwelijks kunnen terugbrengen naar bijstandsniveau.

Pleidooi

Toch is het maar de vraag of het pleidooi van Vliegenthart weerklank vindt in Den Haag. Daar ligt juist het voornemen om de bijstand vanaf 2021 stapsgewijs af te bouwen. Een alleenstaande zou in 2035 op jaarbasis 1.250 euro minder moeten ontvangen. Volgens de Planbureaus zou het aantal mensen dat in armoede leeft mede daardoor met een kwart toenemen.

‘Ik heb lang genoeg in de politiek rondgelopen om te weten dat geld maar één keer kan uitgeven’, zegt Vliegenthart, in het verleden onder meer wethouder Sociale Zaken in Amsterdam. ‘Maar we weten dat armoede grote maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Zoals oplopende schulden en hogere zorgkosten omdat mensen met geldzorgen meer gebruik maken van gezondheidszorg.’

Verder lezen

Zzp’ers verzuipen: ‘We worden in een minimabestaan gedrukt’

In de rij voor de Voedselbank: ‘Trots kun je niet eten’

Meer over